Klijnsma neemt onze rapportage in ontvangst

In opdracht van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft ZINZIZ onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en stand van zaken van regionale cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio’s. Op 15 februari heeft staatssecretaris Klijnsma dit rapport van de LCR overhandigd gekregen. Het persbericht is te vinden op de website van de LCR, ook kunt u de rapportage hier downloaden:…