Eerste onderzoeksresultaten samenwerking Werk&Inkomen en GGZ

Recent zijn we gestart met het onderzoek naar de samenwerking tussen Werk & Inkomen (sociale diensten, UWV, re-integratiebedrijven) en GGZ  in 31 arbeidsmarktregio’s.Het doel van het onderzoek is opleveren en uitwisselen van praktische kennis, zodat de regio’s maximaal van elkaar kunnen leren. Daarnaast wil het onderzoek inzicht verzamelen én geven in de ontwikkeling van de samenwerking tussen Werk…