Practice what you preach

Het sociaal domein is continu in beweging, Althans, de manier waarop we de dienstverlening met elkaar organiseren, de wet- en regelgeving maken, beleidskaders en visie van gemeenten en haar ketenpartners vaststellen. Tegelijkertijd is de ondersteuningsbehoefte van burgers in de kern al jaren onveranderd en zal in de toekomst ook niet snel veranderen. De organisatieveranderingen leveren

Opdrachtgever aan het woord: als je ZINZIZ kent van trainingen èn vanuit onderzoek

Binnen het sociaal domein kennen mensen ons vaak als adviesbureau, of als trainingsbureau of als onderzoeksinstituut. Niet zo gek, want we zijn bij opdrachtgevers vaak vanuit  een van die takken van sport actief. Maar soms ook vanuit meerdere. Rik Bijl, werkzaam bij Werkzaak Rivierenland en als projectleider Samenwerking GGZ en Werk en Inkomen kent ons

Het kan wel! Resultaat met de Participatiewet

Het kan echt wel! Meer mensen duurzaam laten participeren is echt mogelijk! Dat hebben we gemerkt met onze zeer succesvolle groepsgewijze aanpak, juist ook voor zwaardere doelgroepen (30-80%) en statushouders. De uitstroom naar regulier werk met deze aanpak ligt nu op meer dan 60% bij verschillende organisaties. Hoe we dit doen? Door een integrale, groepsgewijze