Evaluatieonderzoeken inburgering

In het kader van de nieuwe wet inburgering die in 2021 ingevoerd gaat worden, heeft het ministerie subsidies beschikbaar gesteld voor verschillende pilots. Maar niet alleen voor de pilots zijn er subsidies, ook voor evaluatie van lopende initiatieven in het kader van de Veranderopgave Inburgering (VOI) kunnen subsidies toegekend worden. Met deze evaluaties zullen de…