Werk, hét geheime recept voor succes bij statushouders

Column Aida Buckle   Op 17 november 2020 heb ik de digitale herfstsessie ‘Evaluatieonderzoek versnelling arbeidsparticipatie vergunninghouders’ bijgewoond over de aanpak in gemeente Eindhoven. Tijdens deze online bijeenkomst werd het belang van werk in de participatie van statushouders weer bevestigd. De combinatie taal en werkervaring opdoen blijkt een belangrijke motor te zijn van integratie.  

koploper

OCO? Ooohh zo! Ons onderzoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning in Den Bosch

ZINZIZ is in opdracht van Koplopergemeente ’s-Hertogenbosch gestart met een onderzoek naar het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in Den Bosch en de behoefte hieraan onder inwoners. In het bijzonder inwoners met een beperking. De aandacht voor onafhankelijke cliëntenondersteuning is de laatste jaren flink toegenomen, zowel vanuit het Rijk als vanuit de uitvoerende organisaties. Onafhankelijke

Deskundigheidsbevordering voor de maatschappelijk begeleider

Geschreven door Anne Wermers   Recentelijk heb ik het webinar ‘Maatschappelijke begeleiding binnen de veranderopgave inburgering’ van de Provincie Gelderland, de Provincie Overijssel en VluchtelingenWerk Oost Nederland gevolgd. Wat vooral bij mij is blijven hangen is dat de rol van de maatschappelijk begeleider een hele belangrijke, maar ook hele mooie rol is. Deze vrijwilligers zetten