ZINZIZ biedt nu ook twee LOB-methoden aan om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en aan te pakken

Het bekende integratieve gedragsmodel en de skills methodiek waar wij bij ZINZIZ vaak mee werken, dragen ook bij aan de oplossing van de uitval van jongeren in onderwijs. Beide methodieken hebben we aangepast aan de specifieke situatie waar jongeren mee te kampen kunnen hebben. Met de methoden ‘!k maak !k’ en ‘Grip op je loopbaan’

Werk, hét geheime recept voor succes bij statushouders

Column Aida Buckle   Op 17 november 2020 heb ik de digitale herfstsessie ‘Evaluatieonderzoek versnelling arbeidsparticipatie vergunninghouders’ bijgewoond over de aanpak in gemeente Eindhoven. Tijdens deze online bijeenkomst werd het belang van werk in de participatie van statushouders weer bevestigd. De combinatie taal en werkervaring opdoen blijkt een belangrijke motor te zijn van integratie.  

koploper

OCO? Ooohh zo! Ons onderzoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning in Den Bosch

ZINZIZ is in opdracht van Koplopergemeente ’s-Hertogenbosch gestart met een onderzoek naar het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in Den Bosch en de behoefte hieraan onder inwoners. In het bijzonder inwoners met een beperking. De aandacht voor onafhankelijke cliëntenondersteuning is de laatste jaren flink toegenomen, zowel vanuit het Rijk als vanuit de uitvoerende organisaties. Onafhankelijke