ZINZIZ Zomercampus 2017, schrijf je in!

Benut de rustige zomerperiode om je vaardigheden aan te scherpen! Ben je een professional binnen het sociaal domein en/of GGZ en op zoek naar inspiratie en een verdieping van je vaardigheden? Dan is de zomercampus zeker iets voor jou! We bieden in de rustige zomermaanden korte & krachtige inspiratiesessies/trainingen die je weer verder helpen in…

De focus verschuift van individueel maatwerk naar groepsgewijze aanpak

De sociale zekerheid is continu in beweging en wordt voortdurend uitgedaagd door veranderingen in wetgeving, arbeidsmarktfactoren, bezuinigingen en veranderingen in doelgroep. Ingegeven foor deze factoren verleggen steeds meer sociale diensten, SW-bedrijven en social enterprises de focus van individueel maatwerk naar een groepsgewijze aanpak. In de laatste editie van Sociaal Bestek zetten Femke Bennenbroek en Marije…

Samenwerken in de regio (is zo gek nog niet)

Door: Marije Nool Samenwerken is niet eenvoudig. Iets wat Has Bakker van Twynstra Gudde vorige week kort uiteenzette in een interessante blog, gericht op samenwerking in de politiek. Hoe gaan de partijen, nu de verkiezingsuitslag bekend is, zich positioneren? Wie komen er in het nieuwe kabinet en hoe gaan ze hun onderlinge verschillen, die ze…

Cliënt In Beeld-prijs

Door: Marije Nool Op een druilerige maandagmiddag kom ik aan bij de Landelijke Cliëntenraad (hierna LCR) voor overleg. Maar nu een keer niet als opdrachtnemer, namelijk als jurylid! Elk jaar reikt de LCR twee Cliënt in Beeld-prijzen uit met een bijzonder thema, een juryprijs en een publieksprijs. En dit jaar mag ik als jurylid mede…

Klijnsma neemt onze rapportage in ontvangst

In opdracht van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft ZINZIZ onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en stand van zaken van regionale cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio’s. Op 15 februari heeft staatssecretaris Klijnsma dit rapport van de LCR overhandigd gekregen. Het persbericht is te vinden op de website van de LCR, ook kunt u de rapportage hier downloaden:…

I Daniel Blake

“De film die je gezien moet hebben als je werkt in de sociale zekerheid” Steeds meer mensen in mijn omgeving hadden het over dé film die je laat nadenken over gehanteerde procedures in de sociale zekerheid. Een voorbeeld van hoe het schrijnend mis kan gaan wanneer alle professionals de procedures volgen en er niet geluisterd…

Onderzoek gestart naar regionale cliëntenparticipatie

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hechten veel waarde aan de ontwikkeling van cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio’s. Er is geconstateerd dat die beoogde ontwikkeling nog niet optimaal verloopt. Cliëntenraden lijken nog weinig betrokken bij afspraken op regionaal niveau en kunnen hierdoor mogelijk weinig invloed uitoefenen op de vorming van regionaal…