Column: protocol en professional: een mooie combinatie!

Steeds vaker wordt gewerkt met protocollen: gespreksprotocollen, trainingsprogramma’s en leidraden voor groepsvoorlichting. Een ontwikkeling die bedoeld is om willekeur te voorkomen, kwaliteit te borgen en de professional te ondersteunen. Ook worden protocollen gebruikt in experimenten, om te borgen dat de werkwijze in een experimentele groep geborgd wordt.   Maar hoe verhoudt het werken met een protocol

Inzet van zinvolle & effectieve casuïstiek op het kennis- en participatiefestival

Het kan u bijna niet ontgaan zijn… afgelopen donderdag 24 mei vond het Kennis- & Participatiefestival plaats: ‘Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Georganiseerd door het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad. Een drukbezocht congres in een festivaljasje, wat mij betreft een succesformule. Gelukkig mocht ik zelf ook bijdragen

ZINZIZ & Privacy

Natuurlijk heeft ook ZINZIZ haar privacybeleid bijgewerkt. Hierin staat omschreven hoe we uw persoonsgegevens beschermen en wat we ermee doen. Als u vragen hebt over ons privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@zinziz.nl.   Klik hier voor ons privacybeleid

27 April publicatie van “Trainen met meer impact”, het handboek voor gedragsverandering in de sociale zekerheid

Femke Bennenbroek, specialist in het trainen met impact binnen het Sociale Domein, heeft een handzaam en praktisch boek geschreven voor duurzame gedragsverandering bij cliënten in de sociale zekerheid. Om een idee te krijgen, is een deel van hoofdstuk 1 onderstaand te downloaden. In dit praktijkboek licht Femke Bennenbroek vijf evidence based mechanismen (geïnspireerd op de

Pilot Meer Grip op Werk van start

Woensdag 22 maart was de officiële start van de pilot Meer Grip op Werk.   In deze pilot werken klantmanagers van samen met GGZ-cursusbegeleiders van samen om bijstandsgerechtigden met milde psychische klachten te ondersteunen in het realiseren van optimale arbeidsparticipatie.Kern van deze dienstverlening is de online groepscursus Meer Grip op Werk. In de uitvoering van