Coachen op de werkplek is een vertaling en doorontwikkeling van de methode motiverende gespreksvoering. Coachen op de werkplek gaat  om activerende en motiverende gesprekstechnieken specifiek voor de communicatie op de werkplek tussen praktijkbegeleiders, voormannen en andere leidinggevenden. Het is niet een methode die alleen werkt als je alle technieken gebruikt of een bepaalde volgorde doorloopt. Het is een methode met een heleboel technieken en handvatten die  kunnen helpen bij een prettige en effectieve communicatie met je medewerkers. Is het dan zo simpel en vrijblijvend? Ja en nee: de methode werkt vooral als je de balans tussen verbinding/veiligheid  aan de ene kant en uitdaging aan de andere kant goed in de gaten houdt. Dat geldt voor je medewerkers, maar ook voor jezelf: dus kijk welke technieken je met veel vertrouwen toepast en daag jezelf regelmatig eens uit om een nieuwe techniek te proberen. Juist als je jezelf hoort denken “Daar heb ik niks aan”, of “Dat werkt toch niet”.

Twee dimensies van coachen op de werkplek

De juiste balans vinden

Je kun communicatie verdelen op twee dimensies: aan de ene kan verbinding en veiligheid, aan de andere kan uitdaging. Twee dimensies die allebei nodig zijn voor een effectief gesprek. Want wil je met het gesprek meer bereiken dan alleen bijpraten, dan kan het een niet zonder het ander. Als je wilt bereiken dat een medewerker op een andere manier omgaat met zijn geld, maar de medewerker hier vooral op uitdaagt, door bijvoorbeeld hoge doelen te stellen (“Nou, die schuld moet je wel voor het einde van het jaar opgelost hebben”) en kritiek te geven op het gedrag van de medewerker in het verleden (“Tsja, als je continu dure telefoons en gadgets koopt, dan vind ik het niet raar dat je nu schulden hebt”) , zonder dat er verbinding is, zal er vooral onzekerheid en angst ontstaan bij de medewerker. En afstand. Met als risico dat je weinig bereikt, er weinig verandering zal plaatsvinden en dat het alleen maar moeilijker wordt om verbinding met de medewerker te maken.

Het tegenovergestelde is ook waar: vooral verbinding met de medewerker voeden, zonder een uitdaging, zal vooral zorgen voor een prettig en gezellig gesprek. Je geeft bijvoorbeeld veel complimenten (“Je doet enorm je best de afgelopen dagen”), gaat samen met de medewerker aan de slag met een lastige taak (“Kom, ik help je wel even”) of veel begrip laat zien bij een tegenvaller (“Tsja, die taak is niet helemaal gelukt, maar het was ook behoorlijk lastig, dus dat is niet zo’n probleem hoor”). De medewerker voelt zich gewaardeerd, veilig en comfortabel bij je. Maar voelt tegelijkertijd ook weinig reden (urgentie) om te veranderen en een uitdaging aan te gaan, het gaat toch goed zo? Op de langere termijn kan alleen verbinding/veiligheid bieden zelfs leiden tot een gevoel van verveling of demotivatie bij de medewerker.

Het is dan ook belangrijk om de juiste balans te vinden tussen verbinding/veiligheid en uitdaging en vanuit verbinding/veiligheid de medewerker uitdagingen te bieden. Biedt bijvoorbeeld (eerst) voldoende veiligheid, waardering en steun om daarna:

  • Meer uitdagende gesprektechnieken in te zetten, bijvoorbeeld de medewerker te vragen kritisch naar zijn eigen gedrag te kijken of echt na te denken over de vragen die worden gesteld.
  • De medewerker meer uitdagende taken te geven
  • De medewerker te vragen nieuwe dingen uit te proberen (uitdagingen aan te gaan).

We hebben in deze reader een heleboel voorbeelden beschreven die deze gouden combinatie mogelijk maken. Maar waar heb je het dan over, als je het hebt over verbinding en uitdaging bieden?

Meer dan trucjes toepassen

Coachen op de werkplek is daarmee een manier om te communiceren met medewerkers met twee doelen voor ogen:

  • Optimaal functioneren van de medewerker nu en in de toekomst: Hier bedoelen we mee dat de medewerker zijn taken uitvoert volgens de afspraken die zijn gemaakt, zich houdt aan de huisregels, prettig communiceert en samenwerkt met jou, collega’s en eventuele opdrachtgevers of klanten.
  • Optimale ontwikkeling in het algemeen, of op specifieke leerdoelen: Hier bedoelen we mee dat de medewerker zich blijft ontwikkelen in zijn werk, maar ook werkt aan specifieke leerdoelen die bijvoorbeeld in een IOP zijn afgesproken.

Met extra aandacht voor:

  • Het voeden van een sfeer waarbij goede gesprekken en effectieve communicatie mogelijk is
  • Het faciliteren van ontwikkeling
  • Het voeden van eigen verantwoordelijkheid en regie van medewerkers, waarbij je zelf zo min mogelijk in de valkuil valt om voor de medewerker te denken en te doen.

De methode effectief toepassen betekent vooral werken vanuit een bepaalde basishouding die je met gerichte technieken en opdrachten handen en voeten geeft. Het is geen verzameling (losse) trucjes.

Coachen op de werkplek = het inzetten van je eigen gedrag om optimaal functioneren, productie en ontwikkelen van medewerkers te bereiken

Praktische hulpmiddelen

…..

Inspiratie

 

We hebben deze methode niet zomaar bedacht.

Nieuwsgierig?

 

Neem dan contact op met Denise Passchier (085 -303 5995 of officemanagement@zinziz.nl)