Door bezuinigingen, voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving, veranderingen in conjunctuur en in doelgroepen, flexibilisering en digitalisering, wordt het steeds belangrijk om lerend, creatief en innovatief te zijn. ZINZIZ voedt graag die creativiteit, veranderkracht en innovatie. Geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’, maar gebaseerd op (wetenschappelijke) inzichten en toegespitst op actuele uitdagingen in de praktijk.

 

We zijn op verschillende manieren bezig met innovatie:

  • Ontwikkelen & implementeren methodieken
  • Optimaliseren processen
  • Evidence-based werken
  • Creatieve oplossingen voor matching vraag en aanbod.

Onze kracht

We hebben de afgelopen jaren mooie, creatieve, innovatieve projecten gedaan. Kenmerkend voor deze projecten is:

  • Krachtige combinatie van innovatie en praktische toepasbaarheid
  • Samen met opdrachtgevers en stakeholders gebeuren de mooiste dingen
  • We gaan op zoek naar de en- en: zakelijkheid en zorgvuldigheid
  • Veel kennis van instrumentarium en methodieken.

Voorbeelden

Routewijzer naar Werk
Routewijzer naar Werk

In samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut en in opdracht van MIND, hebben we de website Routewijzer naar Werk ontwikkeld. Bedoeld om mensen met een psychische kwetsbaarheid om meer zicht te krijgen op de wereld van de sociale zekerheid en Werk & Inkomen.

Eigen Kracht methode
Eigen Kracht methode

In opdracht van The Colour Kitchen hebben we de Eigen Kracht methode ontwikkeld, om zo te borgen dat de impact van het traject langer beklijft.

SKILLS
SKILLS

SKILLS is een van de weinige, wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek om zelfvertrouwen, motivatie, zelfsturend en probleemoplossend vermogen van cliënten duurzaam te versterken. We hebben ruime ervaring in het verzorgen van deze trainingen, maar ook van Train de Trainer SKILLS.

 

Quickscan gemeentelijke schuldhulpverlening
Quickscan gemeentelijke schuldhulpverlening

We hebben in opdracht van Schouders Eronder een quickscan gemeentelijke schuldhulpverlening ontwikkeld. De scan is bedoeld voor cliëntenraden en gemeenteraadsleden om zo zicht te krijgen op de wijze waarop schuldhulpverlening in een betreffende gemeente is ingericht.

SEQUENCE: optimale workflow
SEQUENCE: optimale workflow

We hebben samen met Colloseus Vixion de unieke software SEQUENCE doorontwikkeld voor de sociale zekerheids-wereld. Met deze software kunt u administratieve handelingen minimaliseren, professionals ontzorgen in hun dagelijkse werk en processen optimaliseren.

Blended learning motiverende gspreksvoering
Blended learning motiverende gspreksvoering

Samen met de gemeente Amsterdam hebben we voor hun klantmanagers een blended learning module ‘Motiverende gespreksvoering’ ontwikkeld en geïmplementeerd.

Meer Grip op Werk
Meer Grip op Werk

ZINZIZ en het Trimbos instituut hebben in opdracht van de Stichting Grip op je Dip de online groepscursus ‘Meer Grip op Werk’ ontwikkeld. Specifiek voor bijstandsgerechtigden met milde depressieve klachten, gericht op optimale arbeidsparticipatie en klachtenreductie.

Groepsgewijze aanpak Match je Perspectief
Groepsgewijze aanpak Match je Perspectief

In opdracht van en in samenwerking met AM Match hebben we de groepsgewijze aanpak Match je Perspectief ontwikkeld. Als basis hebben we daarvoor de evidence based  SKILLS methodiek gebruikt.

Interessante publicaties