De afgelopen jaren is er veel aandacht voor vakmanschap, professionalisering en methodisch handelen. En wordt er ook veel over gepraat. Het eerste wat dan vaak ter sprake komt, is: wat versta jij eigenlijk onder methodisch handelen? Daar komen vaak hele leuke, inspirerende en soms pittige discussies uit voort. Want blijkbaar hebben we daar met z’n allen nog allemaal een ander beeld bij. Er bestaan dus veel misverstanden over. Zo wordt het werken met een methodiek vaak aangezien voor methodisch werken.


Dus…. wat verstaan we eigenlijk onder methodisch handelen?

Het is wat ons betreft in ieder geval een ‘way of life’ voor de professional, niet iets wat je soms ‘aan’, of soms ‘uit’ zet. En dus ook niet afhankelijk is van een methodiek. Het is een basis voor al jouw handelen als professional.

 

Methodisch handelen = het handelen volgens een vaste, weldoordachte manier om daarbij op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier het doel te bereiken dat men voor ogen heeft. Methodisch handelen is een proces, dat zowel doen als denken omvat.

 

En wat levert het op? Een kritische, bewuste en efficiënt werkende professional.

Waarom methodisch handelen?

+   Zorgvuldige en efficiënte manier van werken
+   Voorkomen van onnodige fouten & vergeten van stappen
+   Inregelen van feedbackloop & lerende organisatie

Kortom: de kwaliteit van werken wordt geborgd en verbeterd als er op een methodische manier wordt gewerkt.


De kenmerken van methodisch handelen

Doelgericht werken
Je hebt een concreet en specifiek doel voor ogen en jouw activiteiten zijn gericht op het behalen van dit doel. Activiteiten die daar niet direct of indirect aan bijdragen, laat je achterwege. Tijdens de activiteiten houd je voortdurend dit doel in je achterhoofd en houd je goed het verschil tussen middel en doel in de gaten.

Systematisch werken
Je werkt volgens een vaste werkwijze. Dit betekent niet dat je altijd op dezelfde manier werkt, maar dat je in een logische volgorde werkt waar ruimte voor flexibiliteit is. En dat je de basis legt voor doelgericht en procesmatig handelen.

Procesmatig werken
Je creëert zelf de voorwaarden voor een effectieve en efficiënte aanpak.  Elke stap in het proces gebruik je om de voorwaarden te creëren voor de volgende stap. Je neemt daarbij zelf de verantwoordelijkheid voor zowel het proces als het behalen van je doel.

Bewust handelen
Methodisch werken heeft ook te maken met het streven naar het borgen en verbeteren van de kwaliteit. Het gaat om een manier van denken, om een proces van bewust worden. Bewust handelen speelt daar een belangrijke rol in. Dit houdt in dat je voortdurend monitort of datgene wat je doet, ook bijdraagt aan het bereiken van de


Handige tips & hulpmiddelen om te oefenen met methodisch handelen


Liever actief aan de slag?

Dan is deze training wat voor jou: