Participatie naar vermogen

Over het project

Periode: 2014 – 2016

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen, afdeling WS

Onderwerp: Optimaliseren instroom-doorstroom-uitstroomproces

Naar aanleiding van de Participatiewet en de decentralisaties in het sociale domein geeft de gemeente Heerlen prioriteit aan het (beter) kennen van de klant. Om zo op een effectieve en efficiënte manier optimale arbeidsparticipatie te realiseren bij zoveel mogelijk mensen.

Onze taak was

Om de gemeente Heerlen te ondersteunen om het primaire klantproces van instroom – doorstroom – uitstroom verder te optimaliseren, met specifieke aandacht voor het in kaart brengen van zowel het zittend bestand als nieuwe instroom, het implementeren van diagnostisch instrumentarium en een impuls aan het methodisch handelen.

Wat we gedaan hebben

ZINZIZ heeft de gemeente Heerlen in een aantal projecten ondersteund door:

  1. Project- en procesmanagement van het screenen van zo’n 800 WWB-ers uit het ‘zittend bestand’ door een externe partij en deze screening tevens in te zetten om het interne screeningsproces verder te optimaliseren
  2. Implementatie werken met diagnostisch instrumentarium
  3. Ontwikkelen en implementeren van deskundigheidsbevordering van re-integratieconsulenten met als thema’s:
  • Methodisch handelen
  • Optimaal inzetten van instrumenten, methodieken en trajecten
  • Resultaatgerichte samenwerking met interne en externe collega’s in de keten instroom – doorstroom – uitstroom
  1. Integrale afstemming van alle klantprocessen in het sociale domein, gericht op het kunnen aanbieden van de juiste dienstverlening
  2. Interne Train de Trainer van kwaliteitscoaches
  3. De kwaliteitscoaches gaan de consulenten re-integratie ondersteunen in hun vakmanschap met trainingen, intervisie, training on the job en individuele coaching. Om hen voor te ondersteunen hebben we een interne Train de Trainer verzorgd en begeleiden we de kwaliteitscoaches in het eerste jaar dat ze deze rol vervullen.

Resultaat

Meer zicht op de mogelijkheden van de cliënten uit het zittend bestand en daarmee beargumenteerde besluitvorming over passende dienstverlening. Consulenten die meer in hun kracht staan als professional die effectief invulling geeft aan discretionaire ruimte en methodisch handelen. Een krachtige impuls aan interne expertise op het gebied van het (ondersteunen van)  vakmanschap, methodisch handelen en leerorientatie.

Meer weten?

  • Lees hier het interview met Erick Hildebrand, bureauhoofd Activering en Baanbrekend Werk van de gemeente Heerlen