Evaluatie pilots Participatie en Zorg

Aanleiding / context Diverse gemeenten zijn aan de slag gegaan met het in beeld brengen van hun langdurig bijstandsgerechtigden. Dat heeft duidelijk gemaakt dat er een groep bijstandsgerechtigden is die nu en in de (nabije) toekomst weinig perspectief heeft op betaald werk. Relatief vaak hebben zij te maken met problemen op verschillende leefgebieden. Voor die groep bijstandsgerechtigden, met een

Ontwikkelen en implementeren groepsgewijze aanpak

Aanleiding / context Met de komst van het gefuseerde participatiebedrijf, waarbinnen de WVK-groep en ISD de Kempen vallen, wilde Kempenplus gaan werken met een groepsgewijze aanpak. Deze groepsgewijze aanpak is daarbij niet alleen een interventie om houding en gedrag gericht op optimale arbeidsparticipatie van cliënten te beïnvloeden, maar ook als zorgvuldig diagnosetraject, zodat de dienstverlening

SKILLS inbedden in gehele organisatie

Aanleiding / context Werkzaak Rivierenland heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in verdere professionalisering, door onder andere Lean (Werkwijzs), Vakman Nieuwe Stijl (VnS) en SKILLS-trainingen. Na positieve ervaringen met deze methodieken wilde Werkzaak Rivierenland deze uitgangspunten verder inbedden in de organisatie, zodat ook andere professionals vanuit dezelfde mindset en mechanismen, werkgevers, cliënten en Sw-medewerkers benaderen. Hiermee

Ontwikkelen en implementeren ‘Eigen Kracht-methode’

Aanleiding / context The Colour Kitchen is een commerciële, professionele organisatie met een groot maatschappelijk hart. Ruim honderd professionals bieden met veel expertise, energie en enthousiasme op verschillende locaties in Nederland unieke kansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze mensen in (bedrijfs)restaurants en met partycatering een professionele (leer-)werkplek met intensieve