TCK

Over het project

Periode: mei 2013 – december 2015

Opdrachtgever: The Colour Kitchen

Onderwerp: Ontwikkelen en implementeren van “Eigen Kracht” methodiek

The Colour Kitchen is een commerciële, professionele organisatie met een groot maatschappelijk hart. Ruim honderd professionals bieden met veel expertise, energie en enthousiasme op verschillende locaties in Nederland unieke kansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze mensen in (bedrijfs)restaurants en met partycatering een professionele (leer-)werkplek met intensieve begeleiding te bieden. Gecombineerd met een hoogwaardige opleiding, intensieve begeleiding èn coaching op de werkplek.

Onze taak was

The Colour Kitchen is daarmee een bijzondere organisatie, die een unieke kans biedt aan haar leerlingen. The Colour Kitchen wilde echter nog een stap verder gaan en borgen dat de impact die zij bij leerlingen teweeg weet te brengen, nog duurzamer is. Zodat de leerlingen ook na de periode bij The Colour Kitchen steviger in hun schoenen staan op de arbeidsmarkt. The Colour Kitchen heeft ZINZIZ in dat kader gevraagd om een methodiek te ontwikkelen die de leerlingen tijdens het jaar bij The Colour Kitchen een krachtige boost geeft op hun zelfsturing, zelfvertrouwen en probleemoplossend vermogen. En om deze methodiek te implementeren binnen de organisatie.

Wat we gedaan hebben

We hebben samen met management, coaches en praktijkbegeleiders de “Eigen Kracht” methodiek ontwikkeld. Bij het ontwikkelen van deze methodiek hebben we:

 • Protocollen en materialen voor 12 trainingen ontwikkeld. Deze trainingen worden gedurende het jaar dat de leerlingen bij The Colour Kitchen werken verzorgd en kennen een zorgvuldige opbouw en aansluiting bij het leerwerktraject van The Colour Kitchen.
 • De eerste trainingen borgen een sterke basis bij de leerlingen: inzichten in hun krachten, mogelijkheden, waarden en wensen en prioriteiten. De ‘harde realiteit’ niet uit de weg wordt gegaan: wat is de grootste ervaren belemmering en op welke manieren kan de leerling daar zelf handen & voeten aan geven?
 • Vanuit deze basis gaan de leerlingen zelf een plan van aanpak maken om hun tijd bij The Colour Kitchen optimaal te benutten en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Gedurende de volgende trainingen wordt gewerkt aan relevante vaardigheden voor het vinden, maar ook het behouden van werk. Waarbij altijd het uitgangspunt om bij de leerlingen de vaardigheden, maar ook het zelfvertrouwen te versterken dat zij zelf hun eigen optimale arbeidsparticipatie kunnen realiseren. De leerlingen monitoren zelf hun voortgang aan de hand van hun plan van aanpak en stellen dat waar nodig bij, resulterend in een plan van aanpak voor de tijd na The Colour Kitchen.
 • De uitgangspunten van de wetenschappelijk effectief bewezen SKILLS methodiek (@Martijn: hier een linkje naar SKILLS of LMS?) op maat gemaakt voor de dagelijkse praktijk van The Colour Kitchen.

Om deze methodiek te implementeren hebben we bovendien:

 • Een Train de Trainer ontwikkeld verzorgd voor de coaches van The Colour Kitchen die de trainingen verzorgen
 • “Eigen Kracht” trainingen ontwikkeld en verzorgd voor de praktijkbegeleiders, horecamedewerkers en management om te borgen dat zij in hun dagelijkse contact met de leerlingen aansluiten bij de uitgangspunten en werkwijze van de trainingen
 • De coaches begeleid bij het verzorgen van de trainingen door training on the job, intervisie en terugkomdagen van de Train de Trainer
 • Meerdere evaluaties van de “Eigen Kracht” methodiek verzorgd en de trainingen op basis daarvan verder doorontwikkeld
 • In 2015 en 2016 HR-professionals van The Colour Kitchen getraind en begeleid om deze implementatie- en borgingsrol zelf te verzorgen, zodat deze expertise intern te laten beklijven, out of pocket kosten te beperken en de afhankelijkheid van ZINZIZ te minimaliseren.

Resultaat

Een volledig doorontwikkelde, intern ingebedde “Eigen Kracht” methodiek, die inmiddels intern wordt uitgevoerd met veel succes en impact en minimale ondersteuning van ZINZIZ.

Meer weten?

 • Lees hier meer over het onderzoek dat The Colour Kitchen heeft laten uitvoeren
 • Lees hier het artikel ‘Spelen met de mismatch tussen sturing & zelfsturing’ (SW-journaal 2014)
TCK2