Over het project

Periode: 2018

Opdrachtgever: De vijf initiatienemers achter Schouders Eronder (Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG)

Samen met: Het verwey-Jonker Instituut

Wat we doen

Om de doeltreffendheid en de samenhang van de activiteiten van Schouders Eronder te toetsen, is ons gevraagd om een tussen-en eindevaluatie te verzorgen. In deze evaluaties leggen we de focus op:

 • Het in kaart brengen van de stand van zaken van de activiteiten, doelen en resultaten
 • Evaluatie van de ervaren en verwachte effectiviteit, doeltreffendheid en meerwaarde voor de dagelijkse praktijk van professionals en vrijwilligers in de sector
 • In kaart brengen wat succesfactoren, afbreukrisico’s, praktische uitdagingen en randvoorwaarden zijn
 • Adviezen opstellen voor:
  • Het optimaliseren van de werkwijze, invulling en uitvoering van de activiteiten
  • Het versterken van de effectiviteit, doeltreffendheid en meerwaarde van Schouders Eronder, met speciale focus op de transfer van kennis en activiteiten naar de dagelijkse praktijk van professionals en vrijwilligers.

Onze visie op de evaluatie

We hanteren bij de evaluaties een aantal uitgangspunten:

 • Zorgvuldig omgaan met alle vertrouwelijke informatie
 • Geen uitspraken doen over individuen, maar inzicht bieden over de programmataken en het programma als geheel
 • Recht willen doen aan inspanningen, impact en de praktijk waarbinnen Schouders Eronder werkt
 • Vooral relevante aspecten zichtbaar willen maken, zodat we met & van elkaar kunnen leren
 • Voortbouwen op de evaluaties die al gedaan zijn.