Resultaatgericht samenwerken begint met een gedeeld doel. Dus het formuleren (of concretiseren) van een resultaat waar je met elkaar naar toe werkt. Samenwerken is immers geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Samenwerken gebeurt ook niet in het luchtledige, maar heeft altijd een context nodig: de context van het gezamenlijke doel. Om effectief en efficiënt te werken aan duurzame & optimale participatie van zoveel mogelijk mensen, wordt het steeds belangrijker om nauw samen te werken, bijvoorbeeld in de keten van instroom–doorstroom–uitstroom. De cliënt krijgt binnen een organisatie of een samenwerkingsketen immers te maken met verschillende professionals.


Wanneer werk je dan effectief met elkaar samen?

Een effectieve samenwerking tussen professionals, maar ook tussen organisaties, kent een aantal elementen, zoals:

 • Het gezamenlijk belang boven het eigen belang stellen
 • Elkaar versterken in plaats van elkaar afzwakken
 • Goede, zorgvuldige en tijdige communicatie
 • Praten met mensen, in plaats van over mensen (zeker bij problemen en spanningen)
 • Elkaars expertise respecteren en daar optimaal gebruik van maken
 • Verantwoordelijkheid nemen en krijgen voor eigen taken, verantwoordelijkheid geven daar waar die thuishoort

 

Model voor resultaatgerichte samenwerking

Om goed met elkaar te kunnen (en blijven) samenwerken en gezamenlijke doelen te behalen, is het belangrijk te investeren in een stevig en gezamenlijk fundament. Het model voor resultaatgerichte samenwerking bestaat uit verschillende bouwstenen die gezamenlijk een basis voor dit fundament vormen.

Alle bouwstenen zijn belangrijk in het realiseren van een resultaatgerichte samenwerking, omdat zij allen bijdragen aan een zorgvuldige en duurzame samenwerkingsrelatie. De bouwstenen staan los van elkaar, maar kunnen elkaar wel beïnvloeden. Uitgangspunt is dat ze gezamenlijk een bouwwerk vormen door op elkaar te steunen. De context en randvoorwaarden scheppen de kaders en bepalen de mate waarin de bouwstenen gerealiseerd kunnen worden.

Een korte toelichting op elke bouwsteen:

 • Kennen: weten wat het gezamenlijke doel is, dus weten waar je met elkaar naar toe werkt en wat de strategie is. Maar ook weten wie je collega’s zijn, weten wat zij doen en welke taken, verantwoordelijkheden en expertise zij hebben.
 • Begrijpen: waarom het doel relevant is. Begrijpen wat de rol is van je collega’s, begrijpen dat hun rol en verantwoordelijkheden, maar ook hun referentiekader anders is dan de jouwe. Begrijpen waarop je collega’s hun keuzes baseren.
 • Waarderen: van de inbreng en expertise van je collega’s, ook al is hun stijl en werkwijze anders dan die van jou.
 • Vertrouwen: dat je collega’s een goede reden hebben om ergens van af te wijken En zorgvuldig, eerlijk en transparant handelen en communiceren.
 • Samenwerken: door de ‘eigen’ werkwijze te vertalen in een gezamenlijk werkwijze. Elkaar het voordeel van de twijfel te geven en bij obstakels gezamenlijk oplossingen bedenken en uitvoeren.
 • Samenwerkdoelen realiseren: want een samenwerking is geen doel opzich, maar een middel om doelen te bereiken.


Hoe bevorder je resultaatgericht samenwerken?

Door samenwerking als ‘rode draad’ in een aantal gezamenlijke resultaatgerichte activiteiten op te nemen. En daar de elementen, maar ook de voorwaarden van samenwerken expliciet in op te nemen. Bijvoorbeeld door in workshops de verschillende werkprocessen en taken van professionals met elkaar af te stemmen. De ene professional creëert immers de randvoorwaarden voor het werk van de andere professional. Door expliciet aandacht te besteden aan het begrijpen en waarderen van je interne én externe collega’s. En in al deze activiteiten het gemeenschappelijk doel mee te blijven nemen.


Handige hulpmiddelen voor resultaatgerichte samenwerking

Zelftest website
Model RS website
000


Liever actief aan de slag?


Voor de geïnteresseerde lezer: