Taal, taal en nog eens taal. Hoe kunnen we (functioneel) analfabeten beter tot hun recht laten komen in onze maatschappij?

Vandaag is het Wereldalfabetiseringsdag, wat betekent dat vandaag in het bijzonder aandacht wordt gevraagd voor mensen die minder taalvaardig zijn en vanwege een taalbarri√®re minder goed meekomen in de maatschappij. Taal opzichzelfstaand is een middel om het communiceren makkelijker, begrijpelijker en betekenisvoller te maken in ons dagelijks leven. Taal heeft daarin een verbindende rol: letters…