Deskundigheidsbevordering voor de maatschappelijk begeleider

Geschreven door Anne Wermers   Recentelijk heb ik het webinar ‘Maatschappelijke begeleiding binnen de veranderopgave inburgering’ van de Provincie Gelderland, de Provincie Overijssel en VluchtelingenWerk Oost Nederland gevolgd. Wat vooral bij mij is blijven hangen is dat de rol van de maatschappelijk begeleider een hele belangrijke, maar ook hele mooie rol is. Deze vrijwilligers zetten