Organiseren van vertrouwen

Afgelopen dinsdag hebben wij een interessante bijeenkomst bijgewoond van de VU en het Ben Sajet Centrum over het organiseren van vertrouwen. Zij onderzoeken hoe (een gebrek aan) vertrouwen soms kan verklaren waarom mensen wel of geen gebruik maken van geboden zorg. Vertrouwen gaat op de bijeenkomst over het geloof dat de ander goede intenties heeft,

Het KwaliteitsRegister Sociaal Domein

Uitvoerders in het publiek sociaal domein hebben steeds meer te maken met complexe casussen. Dit vraagt behoorlijk wat van de uitvoerders wat betreft kennis, vaardigheden en mindset. Die professionaliteit wordt sinds 2021 metd het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD)  inzichtelijk. Voor de uitvoerders zelf, maar ook voor werkgevers en de wetgever. Het Kwaliteitsregister draagt bovendien bij

Meer dansen dan worstelen

Door Femke Bennenbroek   “Meer dansen dan worstelen”, een metafoor die we veel gebruiken in de trainingen die we verzorgen en in de implementatietrajecten die we begeleiden. Ik vind het zelf een hele treffende metfaoor voor het begeleiden van clienten, het leiding geven aan professionals en het coordineren van een implementatie. Want net als bij

Onderzoek naar professioneel afwegingskader afgerond

Maken van bewuste keuzes in complexiteit Onderzoek van Panteia, ZINZIZ en Muzus over het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking Re-integratieprofessionals en jobcoaches die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden, maken elke dag een veelvoud aan beslissingen die grote impact hebben op klant, arbeidsparticipatie t en financiën. Recent subsidieonderzoek, mogelijk gemaakt door financiering vanuit UWV, laat

Practice what you preach

Tijdens onze trainingen en integrale trajecten willen we graag werken volgens het principe ‘practice what you prach’. Dus als we op het thema motiverende gespreksvoering bezig zijn, zelf ook de basishouding en technieken van deze gespreksvoering toepassen. Als we een training methodisch handelen verzorgen, zelf ook vier uitgangspunten van methodisch handelen laten terugkomen. Niet alleen

Bouwen aan een lerende organisatie met nieuwsgierige professionals

Binnen het sociaal domein komt er steeds meer aandacht voor vakmanschap. Niet onterecht, want de uitdagingen zijn niet mis. Onder andere door het programma ‘Vakkundig aan het Werk’, de beroepsvereniging SAM en de lancering van het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) zijn er steeds meer initiatieven om vakmanschap een blijvende impuls te geven. Ontvankelijkheid voor leren en