Toolkit: hoe kun je het model zelf toepassen?

Het integratief gedragsmodel helpt al heel erg bij het kunnen duiden van gedrag en (het gebrek aan) motivatie. Maar hoe kun je er in de praktijk ook mee aan de slag?

Om je daarbij te helpen, hebben we een praktische toolkit ontwikkeld.

ALGEMEEN

Samen met de cliënt het model invullen

Doelen met elkaar bespreken & in elkaars verlengde leggen

Balans verbinding – uitdaging borgen

WILLEN VERSTERKEN

Advies geven

Beslisbalans opstellen

Confronteren

Vragen stellen

Moeten – mogen – willen – kunnen

Succeservaringen faciliteren

Reflectief luisteren

Versterken steunend netwerk

KUNNEN VERSTERKEN

Voorbeeldgedrag

Inzetten van rolmodellen

Specifieke positieve feedback

Inoculatie

Samen plan van aanpak maken

Cirkel van invloed bespreken

Van OF-OF naar EN-EN

Oefenen