Laden Trainingen

Aanstaande Trainingen

Trainingen Search and Views Navigation

Training Views Navigation

juni 2019

SKILLS TOEPASSEN IN 1 OP 1 GESPREKKEN

27 juni @ 09:00 - 28 juni @ 17:00
ZINZIZ, Kanaalweg 19G
Utrecht, 3526 KL Nederland
+ Google Maps
€695

SKILLS is een zeer effectieve techniek om zelfsturend en probleemoplossend vermogen te versterken. Zowel in Nederland als in het buitenland heeft de SKILLS-methodiek ruimschoots zijn effectiviteit bewezen. Deelnemers aan de groepstrainingen activeren en re-integreren sneller en duurzamer dan mensen die geen SKILLS training volgen. Daarnaast geven re-integratie-consulenten aan zich meer tevreden te voelen met de resultaten van SKILLS, omdat ze minder hoeven te ‘trekken’ aan hun cliënten. Deze SKILLS methodiek kenmerkt zich door het structureel en gestructureerd inzetten van vijf…

Meer weten »

juli 2019

VERZORGEN VAN WORKSHOP RECHTEN & PLICHTEN

1 juli @ 09:00 - 17:00
ZINZIZ, Kanaalweg 19G
Utrecht, 3526 KL Nederland
+ Google Maps
€375

Vaak is de voorlichting over de rechten en plichten die horen bij de Participatiewet het eerste contact dat cliënten hebben met de sociale dienst. Een mooie kans om cliënten niet alleen zorgvuldig te informeren, maar ook om meteen een basis te leggen voor een effectieve samenwerking tussen gemeente en cliënt. Het is een kans om te komen tot een zo kort mogelijk durende uitkeringsonafhankelijkheid en het realiseren van optimale arbeidsparticipatie. In deze eendaagse training leer je vorm te geven aan…

Meer weten »

MASTERCLASS GEDRAGSVERANDERING

1 juli @ 14:00 - 17:00
ZINZIZ, Kanaalweg 19G
Utrecht, 3526 KL Nederland
+ Google Maps
€245

Bij het faciliteren van optimale arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, komt vaak het faciliteren van gedragsverandering kijken. Je wilt als professional jouw cliënten bewegen om effectiever werk te zoeken, ineffectief gedrag af te leren en effectief gedrag vol te houden. Toch is gedragsverandering faciliteren niet makkelijk. In deze masterclass besteden we aandacht aan de basis: welke factoren beïnvloeden het gedrag van cliënten en hoe kun je het gedrag van cliënten beïnvloeden? Voor wie Deze masterclass…

Meer weten »

BEGELEIDEN VAN STATUSHOUDERS

2 juli @ 10:00 - 17:00
|Terugkerend Training (Bekijk alle)

One event on 2 juli 2019 at 10:00

ZINZIZ, Kanaalweg 19G
Utrecht, 3526 KL Nederland
+ Google Maps
€375

Vluchtelingen hebben vaak een moeilijke tijd achter de rug en hebben de moeilijke taak voor zich om een leven in Nederland op te bouwen en sociaal actief te worden hier. Tegelijkertijd is het (versneld) begeleiden van statushouders naar werk is een speerpunt. Hoe kun je statushouders nu het beste ondersteunen in optimale arbeidsparticipatie, zodat het ook duurzaam is?   Voor wie Professionals die werken met vluchtelingen (asielzoekers, vergunninghouders).   Leerdoelen Na de training weet je meer over: De grote variatie…

Meer weten »

HOE MOTIVEER IK “NIET WILLERS”?

4 juli @ 09:00 - 17:00
ZINZIZ, Kanaalweg 19G
Utrecht, 3526 KL Nederland
+ Google Maps
€375

Sommige cliënten zijn lastig te motiveren en lijken niet mee te willen werken. Dit leidt vaak tot veel frustratie bij de cliënt. Voor jou ligt er een extra uitdaging; hoe ga je om met de frustratie van de cliënt en zorg je er toch ook voor dat hij of zij in beweging komt? In deze training leer je op een andere manier “niet-willers” te benaderen. Want wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En wat betekent dat voor de begeleiding van…

Meer weten »

WAARDENEUTRAAL OBSERVEREN

4 juli @ 10:00 - 17:00
ZINZIZ, Kanaalweg 19G
Utrecht, 3526 KL Nederland
+ Google Maps
€375

In je werk geef je je ogen en oren goed de kost: je luistert niet alleen naar wat de cliënt vertelt of vraagt, maar je kijkt ook naar de manier waarop hij dit doet. Je let op lichaamshouding, non-verbale communicatie en andere signalen die de cliënt bewust en onbewust uitzendt. Maar hoe zorg je ervoor dat deze observaties niet door aannames en stereotypen worden beïnvloed? Dat je zuiver naar het gedrag van de cliënt kan kijken en je niet laat…

Meer weten »

SLIM OPVOLGING GEVEN AAN TRAJECTPLANNEN

9 juli @ 08:30 - 17:00
ZINZIZ, Kanaalweg 19G
Utrecht, 3526 KL Nederland
+ Google Maps
€375

Een duidelijk en haalbaar trajectplan helpt de cliënt en de uitvoerende professionals inzicht te geven in hun rollen en verantwoordelijkheden. Het geeft jou, als regievoerder, houvast om de voortgang te monitoren, gesprekken te voeren met de cliënt en de uitvoerende professionals én de cliënt te coachen op zijn of haar ontwikkeling. Kortom: het zorgt ervoor dat je in samenwerking met de cliënt doelgericht te werk kan gaan. In deze training ontwikkel je de vaardigheden om het plan van aanpak te…

Meer weten »

augustus 2019

GESPREKSTECHNIEKEN BINNEN SCHULDHULPVERLENING

19 augustus @ 08:00 - 20 augustus @ 17:00
ZINZIZ, Kanaalweg 19G
Utrecht, 3526 KL Nederland
+ Google Maps
€695

Bij het begeleiden van cliënten in het verminderen van schulden, is het gesprek een belangrijk middel. In deze gesprekken kun je samen met de cliënt veel bereiken, maar het kan ook voorkomen dat je vastloopt en dat je met elkaar niet veel verder komt.In deze training frissen we gesprekstechnieken op, specifiek voor de context en dagelijkse praktijk van de gemeentelijke schuldhulpverlening. We kijken naar verschillende technieken om informatie over te dragen, vragen te beantwoorden en weerstand te doorbreken. Ook kijken…

Meer weten »

DOELGERICHT HANDHAVEN

19 augustus @ 09:00 - 17:00
ZINZIZ, Kanaalweg 19G
Utrecht, 3526 KL Nederland
+ Google Maps
€375

Naast het realiseren van optimale participatie ben je ook verantwoordelijk voor het handhaven van wet- en regelgeving. En die twee dingen lijken elkaar nogal eens te bijten. Hoe kun je nu cliënten ondersteunen om optimaal te participeren en toch de kaders van de Participatiewet en gemeentelijk beleid respecteren? En hoe zet je handhaving in als middel om je doelen te bereiken, zonder dat dit leidt tot willekeur of rechtsongelijkheid? In deze training verkennen we de beginselen van de Participatiewet en…

Meer weten »

BEGELEIDEN VAN VRIJWILLIGERS

19 augustus @ 09:00 - 20 augustus @ 16:30
ZINZIZ, Kanaalweg 19G
Utrecht, 3526 KL Nederland
+ Google Maps
€695

Binnen het sociaal domein wordt steeds vaker samengewerkt met vrijwilligers. Vrijwilligers willen graag iets voor anderen doen,zonder daarvoor betaald te worden, en daar ook zelf plezier in hebben. Zij kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan uw doelstellingen. Om dat te borgen, is het belangrijk om deze vrijwilligers zorgvuldig te begeleiden en aan te sturen. Maar hoe doe je dat?  Hoe zorg je ervoor dat individuele vrijwilligers tot hun recht komen, maar ook dat vrijwilligers goed met elkaar samenwerken? Hoe…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen