Laden Trainingen

Aanstaande Trainingen

Trainingen Zoeken en weergeven navigatie

Training weergaven navigatie

september 2020

SKILLS TOEPASSEN IN 1 OP 1 GESPREKKEN (Online-sessie)

22 september @ 09:30 - 23 september @ 16:30
ZINZIZ, Niels Bohrweg 121
Utrecht, 3542 CA Nederland
+ Google Maps

SKILLS is een zeer effectieve techniek om zelfsturend en probleemoplossend vermogen te versterken. Zowel in Nederland als in het buitenland heeft de SKILLS-methodiek ruimschoots zijn effectiviteit bewezen. Deelnemers aan de groepstrainingen activeren en re-integreren sneller en duurzamer dan mensen die geen SKILLS training volgen. Daarnaast geven re-integratie-consulenten aan zich meer tevreden te voelen met de resultaten van SKILLS, omdat ze minder hoeven te ‘trekken’ aan hun cliënten. Deze SKILLS methodiek kenmerkt zich door het structureel en gestructureerd inzetten van vijf…

Meer weten »

EFFECTIEF INTAKEGESPREKKEN VOEREN

24 september @ 09:30 - 16:30
ZINZIZ, Niels Bohrweg 121
Utrecht, 3542 CA Nederland
+ Google Maps

Een gedegen intake vormt de basis voor een effectief traject met je cliënten. Des te belangrijker is het dat deze basis goed in elkaar zit en van hoge kwaliteit is, zonder dat dit heel veel tijd hoeft te kosten. In deze training besteden we aandacht aan het voeren van een doelgericht intakegesprek, zowel met als zonder intake-instrument. Hoe kun je in een korte tijd de relevante informatie boven tafel krijgen om een goede diagnose te kunnen stellen? Hoe borg je…

Meer weten »

TRAIN DE TRAINER GROEPSGEWIJS WERKEN

28 september @ 09:30 - 30 september @ 16:30
ZINZIZ, Niels Bohrweg 121
Utrecht, 3542 CA Nederland
+ Google Maps

Het sociaal domein is continu in beweging en wordt constant uitgedaagd door veranderingen in wetgeving, arbeidsmarktfactoren, bezuinigingen en veranderingen in doelgroep. Ingegeven door deze factoren wordt individueel maatwerk steeds vaker aangevuld, of zelfs vervangen door, trainingen en groepsgewijze aanpak. Klantmanagers en kwaliteitsmedewerkers worden dan ook steeds vaker ingezet om groepsbijeenkomsten, workshops en trainingen te verzorgen.   Voor deze professionals is deze leergang dan ook ontwikkeld: hoe kun je jouw werkwijze in het 1 op 1 contact met cliënten effectief inzetten…

Meer weten »

oktober 2020

CASELOAD MANAGEMENT

1 oktober @ 09:30 - 13:00
ZINZIZ, Niels Bohrweg 121
Utrecht, 3542 CA Nederland
+ Google Maps

Als klantmanager ben je verantwoordelijk voor jouw eigen caseload. Die vaak groter is dan dat je zou willen. Je zou meer tijd willen hebben voor het begeleiden van je cliënten, maar in de praktijk moet je keuzes maken. Hoe maak je keuzes over de tijd die je investeert in welke cliënten en op welke manier? In deze training leer je de basisprincipes van slim caseloadmanagement. Je leert hoe je doelgericht en effectief keuzes kan maken. Dit doen we onder andere…

Meer weten »

ACQUISITIE- EN COMMERCIËLE VAARDIGHEDEN

5 oktober @ 09:30 - 6 oktober @ 16:30
ZINZIZ, Niels Bohrweg 121
Utrecht, 3542 CA Nederland
+ Google Maps

Een duurzame relatie opbouwen met werkgevers in je regio, wordt steeds belangrijker. Dit vraagt echter vaardigheden die voor veel klantmanagers nieuw zijn. Tegelijkertijd moeten accountmanagers uit het bedrijfsleven wennen aan de ‘taal’ en de ‘spelregels’ van de publieke sector. In deze training besteden we dan ook aandacht aan: Vraaggericht in plaats van aanbodsgericht werken Commerciële strategie opstellen en uitwerken Denken en praten als werkgever Signaleren van (commerciële) kansen & deze ook verzilveren Bouwen aan een goede en duurzame relatie met…

Meer weten »

DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN

6 oktober @ 09:30 - 16:30
ZINZIZ, Niels Bohrweg 121
Utrecht, 3542 CA Nederland
+ Google Maps

Tijdens gesprekken ben je veel vragen aan het stellen: om zicht te krijgen op de situatie van de cliënt, hoe de cliënt denkt over werk en re-integratie, welke mogelijkheden hij ziet en welke belemmeringen hij ervaart, een zorgvuldige diagnose te kunnen stellen, te achterhalen hoe je de cliënt kan motiveren of de cliënt te activeren om zelf oplossingen te vinden. In deze eendaagse training leer je met vragen stellen een gesprek op een hoger niveau te tillen, cliënten echt te…

Meer weten »

METHODISCH HANDELEN

8 oktober @ 09:30 - 16:30
ZINZIZ, Niels Bohrweg 121
Utrecht, 3542 CA Nederland
+ Google Maps

Methodisch werken: een kreet die je veel hoort. Maar wat is het eigenlijk? En hoe kan je dat in je dagelijkse werk toepassen? En hoe kan methodisch werken je helpen om meer impact te creëren bij cliënten en je caseload makkelijker te managen? Je gaat in deze training aan de slag met de antwoorden op deze vragen. We gaan op een andere manier kijken naar ‘fouten’ en richten ons op de 4 elementen van methodisch werken (doelgericht, systematisch, bewust en…

Meer weten »

VERZORGEN VAN WORKSHOP RECHTEN & PLICHTEN

12 oktober @ 09:30 - 16:30
ZINZIZ, Niels Bohrweg 121
Utrecht, 3542 CA Nederland
+ Google Maps

Vaak is de voorlichting over de rechten en plichten die horen bij de Participatiewet het eerste contact dat cliënten hebben met de sociale dienst. Een mooie kans om cliënten niet alleen zorgvuldig te informeren, maar ook om meteen een basis te leggen voor een effectieve samenwerking tussen gemeente en cliënt. Het is een kans om te komen tot een zo kort mogelijk durende uitkeringsonafhankelijkheid en het realiseren van optimale arbeidsparticipatie. In deze eendaagse training leer je vorm te geven aan…

Meer weten »

WORKSHOP MOTIVEREN & CONFRONTEREN

13 oktober @ 09:30 - 16:30
ZINZIZ, Niels Bohrweg 121
Utrecht, 3542 CA Nederland
+ Google Maps

Wat gebruik je het meest om een klant aan te zetten tot actie? Houd jij meer van motiveren of van confronteren? De meeste mensen hebben een voorkeur voor één van de twee stijlen. Of vinden het lastig om de twee stijlen te combineren. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de technieken confronteren en motiveren. We bekijken de uitgangspunten, basishouding en voor-en nadelen, maar ook veel voorkomende misverstanden van beide technieken. En we gaan volop oefenen met deze…

Meer weten »

GERICHT OPSTELLEN VAN TRAJECTPLANNEN

15 oktober @ 09:30 - 16:30
ZINZIZ, Niels Bohrweg 121
Utrecht, 3542 CA Nederland
+ Google Maps

Door een duidelijk en haalbaar trajectplan op te stellen, geef je jezelf en de cliënt houvast in het realiseren van optimale arbeidsparticipatie. Het biedt structuur voor jullie activiteiten, het monitoren en bespreken van voortgang en het bijsturen van deze activiteiten als dat nodig blijkt. In deze training gaan we aan de slag met de ingrediënten voor een doelgericht trajectplan, het bieden van maatwerk zonder dat je dat te veel tijd kost en het communiceren over het trajectplan. Voor wie Deze…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen