Binnen het sociaal domein streven we er allemaal naar dat iedereen een volwaardig en kansrijk bestaan kan leiden en optimaal mee kan doen in de maatschappij. Dat is bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, maar ook onderwijsparticipatie. Dat is een uitdaging! We kennen ook allemaal voorbeelden waarbij dit niet of moeilijk lukt. Wij zetten ons in om dat te verbeteren. Want dat het kan daar zijn we van overtuigd en dat zien we keer op keer terug.

We richten ons daarbij ook op kinderen, jongeren en hun gezinnen. We gunnen elk kind, elke jongere en hun ouders of opvoeders een kansrijk bestaan. Nu volwaardig mee kunnen doen, betekent vaak ook een kansrijkere toekomst. Dit doen we door de doelgroepen (jongeren en gezinnen) ondersteunen beter hun weg in onderwijs en in de maatschappij te vinden en partijen (van uitvoering tot beleid) die hen ondersteunen te helpen dit duurzaam beter te doen.

Daarvoor werken we, zoals altijd, vanuit evidence-based practice en zetten onze expertise in op het gebied van onderzoek, innovatie en ontwikkeling.

Dat doen we (grofweg) door:

  1. Willen, kunnen en doen van jeugd en gezin versterken
    • Kernwoorden: Regie, brede veerkracht, systeemwereld, proactief handelen, bestaanszekerheid, empowerment, IGM, SKILLS, zelfregulering en zelfsturing, loopbaanontwikkeling, onderwijs, vroegtijdig schoolverlaters
  2. De systemen en mensen rondom jeugd en gezin versterken
    • Van uitvoering tot beleid, van informele tot specialistische hulp, professionalisering. integraal samenwerken, proces- en impactevaluaties, aanpak-, product- en methodiekontwikkeling, complexiteit omarmen, IGM, geen gemiste transities
  3. Nooit niet leren
    • Lerend doen wat werkt, initiatieven verbinden, duurzame persoonlijke transities, 18-/18+, overgang v(s)o – middelbaar en hoger onderwijs – arbeidsmarkt, participatief actieonderzoek, borging en inbedding

Meer lezen over groepsgewijs werken?

Bestel dan dit praktijkboek geschreven door Femke Bennenbroek:

Klik hier voor meer informatie over het boek

A. Willen, kunnen en doen van jeugd en gezin versterken

Jongeren zijn vaak zoekende in wie ze zijn, waar ze voor staan, wat ze leuk vinden, en wat ze kunnen. Dat zijn vragen waar menig jongere (en trouwens ook volwassene) mee worstelt. Ook voor de omgeving (zoals familie, docenten, jongerenwerkers) is het een uitdaging om de jongeren hier op de goede manier mee te helpen.

Ondanks alle goede bedoelingen om hen te helpen kan het toch gebeuren dat jongeren  ‘verdwaald raken’, geen stap verder komen of er (te laat) achter komen dat ze niet de goede keuze hebben gemaakt. De weg vinden in het doolhof van mogelijkheden, vrijheden én beperkingen kan dan ook behoorlijk lastig zijn. Tegelijkertijd is leren hoe je hier zelf een weg in kunt vinden een vaardigheid die je in de rest van je leven nodig hebt en kunt blijven benutten.

Vanuit onze ervaring met evidence based aanpakken en methodieken helpen wij jongeren direct en indirect. We helpen namelijk niet alleen de jongeren, maar ook de docenten, andere professionals en gezinnen om deze jongere heen. Dat doen wij onder andere door trainingen die jongeren helpen grip op deze zoektocht te krijgen: door inzicht in wat ze willen, kunnen en doen en daar ook echt en duurzaam naar te gaan handelen. Die trainingen maken we vaak op maat en geven we zelf, maar natuurlijk ook als train de trainer, waarin professionals getraind worden om zelf de begeleiding te kunnen geven. Wij trainen professionals zoals docenten, loopbaanoriëntatie- en begeleiding, coaches en jongerenwerkers.

Voorbeelden van aanpakken om jongeren hierin te ondersteunen:

Voorbeelden van aanpakken om professionals hierin te ondersteunen:

Kernwoorden: Regie, brede veerkracht, systeemwereld, proactief handelen, bestaanszekerheid, empowerment, integratief gedragsmodel (IGM), SKILLS, zelfregulering en zelfsturing, loopbaanontwikkeling, onderwijs, vroegtijdig schoolverlaters

B. De systemen en mensen rondom jeugd en gezin versterken

Iedereen beweegt zich in een veelheid aan systemen. Van informeel (zoals familie, vrienden en buren) tot formeel (zoals onderwijs, zorg en overheid). Alle systemen hebben invloed op hoe het met je gaat.

Als we kijken naar de systemen rondom jongeren en gezinnen, dan gaat het om de gecombineerde invloed van de verschillende systemen. Rondom jongeren bestaan allerlei projecten, aanpakken en organisaties om hen zo optimaal mogelijk te laten participeren. Alle betrokkenen bij deze projecten en organisaties willen voor deze jongeren een zo effectief mogelijk systeem maken, waardoor zij al hun talenten, kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Dit vraagt om continue ontwikkeling, aanscherping en optimalisering.

Wanneer zulke systemen (intra- en inter-organisatorisch) niet optimaal werken, vallen jongeren tussen wal en schip. In de praktijk gebeurt dat nog te vaak. Wij willen dat iedere jongere een eerlijke kans krijgt en kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld door evalueren en begeleiden of (door)ontwikkelen van (samenwerkings)aanpakken, proces- en impactevaluaties, product- en methodiekontwikkeling en professionaliseringstrajecten. Wij ondersteunen daarbij van begin tot eind en hebben daarvoor verschillende specialisten in huis.

Kernwoorden: Van uitvoering tot beleid, van informele tot specialistische hulp, professionalisering. integraal samenwerken, proces- en impactevaluaties, aanpak-, product- en methodiekontwikkeling, complexiteit omarmen, IGM

C.   Nooit niet leren

‘Nooit niet leren’ vat voor een belangrijk deel samen waar het ons om draait. We zetten ons ervoor in dat jongeren weer in ontwikkeling komen en ‘duurzame persoonlijke transities’ doormaken, zoals soepele overgangen van school naar vervolgopleiding en richting werk dat bij de jongere past. Dat doen we door de jongeren en gezinnen te versterken en door de systemen rondom hen te optimaliseren.

Maar ‘Nooit niet leren’ gaat óók om (samen) lerend doen wat werkt en altijd leren van wat we doen. Ook als iets juist niet uitpakt zoals beoogd. In Nederland vinden voortdurend initiatieven plaats binnen het sociaal domein, zeker ook voor jeugd en gezin. Dat zijn er al zoveel dat ze niet eens van elkaars bestaan weten. Terwijl er wel vaak overlap in doelgroepen is. Deze initiatieven hebben vaak een tijdelijk karakter, met het risico dat wat opgebouwd en geleerd is na verloop van tijd ‘wegebt’. Niet in de laatste plaats omdat er vaak geen onderzoek aan verbonden is. Dat is ongelooflijk zonde en inefficiënt.

Wij zetten ons ervoor in om deze initiatieven te verbinden, te borgen dat we altijd leren van wat ondernomen wordt en dat de lessen ook echt gebruikt worden om het veld steeds verder te versterken. Dat doen we onder andere door het uitvoeren van onderzoek, zoals proces- en impactevaluaties, en dan bij voorkeur samen met de mensen om wie het gaat.  ‘Nooit niet leren’ betekent namelijk ook dat we samen leren en daarin alle relevante personen en perspectieven meenemen.