Het verbinden van de werelden van GGZ en Werk & Inkomen krijgt de laatste jaren veel aandacht en dat is ook niet onterecht. Er wordt ingeschat dat ongeveer 40% van de werklozen depressieve klachten of angstklachten heeft. Voor deze groep is het vinden en behouden van betaald werk een extra lastige opgave. De psychische klachten maken het moeilijk om werk te vinden, terwijl werkloosheid de klachten in stand houdt of verergert. Hier is dus grote winst te behalen!

En die winst zit onder andere in het versterken van regionale samenwerking om de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening te verbeteren. Een hele mond vol. En ook een hele klus! In 2016 hebben wij de kans gekregen vier arbeidsmarktregio’s te volgen die pionierden op het verbinden van Werk&Inkomen en GGZ op dit thema. Samen met deze regio’s hebben we geconstateerd wat voor hen werkt en waarom dit voor hen werkt. En daarbij gemaakt van het model voor resultaatgerichte samenwerking: hoe bouw je samen richting het realiseren van die einddoelen? Want samenwerking is een middel tot een doel en geen doel opzich.

Meer weten over het model voor resultaatgerichte samenwerking?

Klik dan op onderstaande afbeelding.


Wat houdt samenwerken eigenlijk in?

Een effectieve samenwerking tussen professionals, maar ook tussen organisaties, kent een aantal elementen, zoals:

  • Het gezamenlijk belang boven het eigen belang stellen
  • Elkaar versterken in plaats van elkaar afzwakken
  • Goede, zorgvuldige en tijdige communicatie
  • Praten met mensen, in plaats van over mensen (zeker bij problemen en spanningen)
  • Elkaars expertise respecteren en daar optimaal gebruik van maken
  • Verantwoordelijkheid nemen en krijgen voor eigen taken, verantwoordelijkheid geven daar waar die thuishoort

 

31 samenwerkingsprojecten GGZ – Werk & Inkomen van start

 

In december 2016 kondigde staatsecretaris Klijnsma aan dat het kabinet 3,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor het naar werk begeleiden van mensen met psychische aandoeningen. Inmiddels zijn 31 arbeidsmarktregio’s met ondersteuning van deze financiële impuls gestart met een samenwerkingsproject GGZ – Werk & Inkomen. ZINZIZ doet opnieuw, samen met het Verwey-Jonker Instituut[1], onderzoek  naar de concrete invulling en voortgang van deze regionale samenwerkingsplannen. We werken bovendien samen met de Programmaraad om kennisdeling binnen en tussen regio’s te stimuleren.

Elke regio kiest zijn eigen doelen, werkwijze en activiteiten om hun beoogde ambities waar te maken. En daarbij kunt u of uw regio vast wel wat hulp gebruiken! Wij hebben de nodige hulpmiddelen ontwikkeld die van pas kunnen komen bij het inrichten en uitvoeren van de regionale samenwerkingsplannen. Doe hier uw voordeel mee!

[1] Meer weten over het Verwey-Jonker Instituut? Kijk dan op www.verwey-jonker.nl


Handige hulpmiddelen voor samenwerking in uw regio

000
handig W&I
000
wat werkt bij
10 Lessons Learned
wat is wijsheid


Liever actief aan de slag?

Dit projectplansjabloon helpt je op weg en zorgt ervoor dat je niks vergeet:

projectplansjabloon


Voor de geïnteresseerde lezer: