Schoolverlaten

Onderzoek RMC monitoring en begeleiding van jongeren met startkwalificatie

Onderzoek RMC monitoring en begeleiding van jongeren met startkwalificatie ZINZIZ is in opdracht van Ingrado een onderzoek gestart om nut en noodzaak van de monitoring en begeleiding van jongeren mét startkwalificatie inzichtelijk te krijgen. Tot op heden is de RMC-wetgeving (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) gericht op jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie*. Juist