Het KwaliteitsRegister Sociaal Domein

Uitvoerders in het publiek sociaal domein hebben steeds meer te maken met complexe casussen. Dit vraagt behoorlijk wat van de uitvoerders wat betreft kennis, vaardigheden en mindset. Die professionaliteit wordt sinds 2021 metd het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD)  inzichtelijk. Voor de uitvoerders zelf, maar ook voor werkgevers en de wetgever. Het Kwaliteitsregister draagt bovendien bij

Meer dansen dan worstelen

Door Femke Bennenbroek   “Meer dansen dan worstelen”, een metafoor die we veel gebruiken in de trainingen die we verzorgen en in de implementatietrajecten die we begeleiden. Ik vind het zelf een hele treffende metfaoor voor het begeleiden van clienten, het leiding geven aan professionals en het coordineren van een implementatie. Want net als bij

Niet meer kunnen en willen werken in zorg en welzijn: kansen voor beter begrip van & grip op uitstroom van medewerkers

Niet meer kunnen en willen werken in zorg en welzijn: kansen voor beter begrip van & grip op uitstroom van medewerkers   ‘Dweilen met de kraan open’: dat is het beeld dat opkomt bij de aandacht en inspanning die uitgaat naar het aantrekken van medewerkers, terwijl steeds meer medewerkers uitstromen. Om het grote personeelstekort in

Leidinggevenden gezocht voor onderzoek Beeldvorming Vijftigplussers

Leidinggevenden gezocht voor onderzoek Beeldvorming Vijftigplussers ZINZIZ is verantwoordelijk voor het management van het Platform Vijftigplussers & Werk, een platform dat met verschillende initiatieven werkt aan de versterking van de arbeidspositie van vijftigplussers. De alliantie Werkgevers Weten Beter  is begonnen met het ontwikkelen van een training die werkgevers ondersteunt in het neutraliseren van aannames en

Domeinoverstijgend samenwerken in een netwerk

Domeinoverstijgend samenwerken in een netwerk De verwachtingen van domeinoverstijgend samenwerken zijn hooggespannen: beter passende dienstverlening, geen patiënten of cliënten tussen wal en schip, leren van elkaar, en zo verder. Maar in de praktijk laat dit zich nog moeilijk organiseren. We kennen allemaal de uitdagingen die er bij samenwerking komen kijken, zoals: conflicten,  problemen rondom verantwoordelijkheden

In gesprek met vrijwilligers coördinatoren

In gesprek met vrijwilligers coördinatoren Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving.. mits een vrijwilliger op de goede plek zit en voldoening uit het werk kan halen. De vrijwilligerscoördinator is er verantwoordelijk voor dat dit gebeurd. Bij ZINZIZ hebben we veel ervaring met de ondersteuning van klantmanagers, maar het werk van vrijwilligerscoördinatoren komt op best