Nieuwe medewerkers ZINZIZ

Wij stellen u graag voor aan Anner, Lissa en Denise. De afgelopen maanden zijn zij ons team komen versterken. Anner Bindels Anner Bindels is senior onderzoeker en adviseur bij ZINZIZ. Hij voert zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken binnen het sociaal domein uit. Zo is hij onder andere betrokken bij het landelijke onderzoek naar de regionale

It Kin Wis Wol!

It Kin Wol! Dat is het mooie thema van het komende Divosa congres. En dat delen wij van harte: It Kin Wis Wol! Dat hebben we gemerkt met onze zeer succesvolle groepsgewijze aanpak, juist ook voor zwaardere doelgroepen (30-80%) en statushouders. De uitstroom naar regulier werk met deze aanpak ligt nu op meer dan 60%

Evaluatieonderzoeken inburgering

In het kader van de nieuwe wet inburgering die in 2021 ingevoerd gaat worden, heeft het ministerie subsidies beschikbaar gesteld voor verschillende pilots. Maar niet alleen voor de pilots zijn er subsidies, ook voor evaluatie van lopende initiatieven in het kader van de Veranderopgave Inburgering (VOI) kunnen subsidies toegekend worden. Met deze evaluaties zullen de