Onderzoek: kinderen en jongeren in den Haag hebben behoefte aan leeftijd gerichte beweegactiviteiten

Recentelijk is ZINZIZ van start gegaan met een ontzettend leuk onderzoek naar het beweeggedrag en de beweegbehoeften van kinderen en jongeren op pleintjes en veldjes in de wijk. De focus van het onderzoek lag op de behoeften die kinderen en jongeren hebben op het gebied van georganiseerde activiteiten door sportcoaches, en eventuele verschillen hierin tussen

Filmpje Coachen op de Werkplek

Sinsd 2019 hebben we samen met Amfors en Pantar een gesprekstechniek gericht op gedragsverandering (motiverende gespreksvoering) vertaald naar de dagelijkse praktijk van leidinggevenden van SW-medewerkers en cliënten in leerwerktrajecten. Dit was in het kader van het door ZonMw gecoördineerde programma Vakkundig aan het Werk. De behaalde resultaten hieruit hebben we gebruikt om het traject verder

Kwalitatieve evaluatie dienstverleningsmodel Wajong

Afgelopen jaar hebben we in opdracht van UWV samen met Panteia en Muzus een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van het dienstverleningsmodel Wajong. Deze evaluatie is gedaan in het  het kader van de effectevaluatie Wajong dienstverlening, die valt onder het gezamenlijke UWV-SZW-kennisprogramma Onbeperkt aan het werk. Eerder zijn een beschrijving van arbeidsmarkt- en re-integratiepatronen van Wajongers en een haalbaarheidsanalyse voor