Bouwen aan een lerende organisatie met nieuwsgierige professionals

Binnen het sociaal domein komt er steeds meer aandacht voor vakmanschap. Niet onterecht, want de uitdagingen zijn niet mis. Onder andere door het programma ‘Vakkundig aan het Werk’, de beroepsvereniging SAM en de lancering van het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) zijn er steeds meer initiatieven om vakmanschap een blijvende impuls te geven. Ontvankelijkheid voor leren en

Arbeidsmarktregio’s werken beter samen om mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen

Arbeidsmarktregio’s werken steeds beter samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen. En dat zelfs ondanks corona. Dat blijkt uit onderzoek door ZINZIZ in 31 regio’s die werken aan het versterken van de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen.   De afgelopen drie jaar hebben 31 arbeidsmarktregio’s met financiële ondersteuning van de

Onderzoek naar het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning

Aanleiding / context De aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is de laatste jaren flink toegenomen, zowel vanuit het Rijk als vanuit de uitvoerende organisaties. Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen zoals: Zelfstandig leven Zorg en ondersteuning Participatie Wonen Onderwijs Werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is

Ontwikkelen & implementeren online dienstverlening ‘Eigen Kracht’

Aanleiding / context De Sociale Dienst Oost Achterhoek ondersteunt diverse groepen cliënten met groepsgewijze trainingen. De afgelopen maanden zijn deze trainingen echter niet, of in een aangepaste vorm, verzorgd in verband met de coronamaatregelen. Inmiddels weten we dat deze maatregelen nog langer van kracht zullen blijven. Het is dan ook belangrijk om deze trainingen aan

Onderzoek naar afwegingskader re-integratie en jobcoaching

Aanleiding / context Met subsidie van het UWV voert ZINZIZ in samenwerking met Panteia en Muzus een onderzoek uit naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching. Met het onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de gemaakte afwegingen en besluitvorming van zes functiegroepen van professionals die zich dagelijks inzetten voor optimale re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking.   Het onderzoek kent de

Optimale ontwikkeling van medewerkers: methodisch handelen in de praktijk

Column van Lissa Hollmann   Ook, of misschien wel júist in deze tijden waarin alles – nog steeds – anders dan anders is, is het bij het faciliteren van ontwikkeling van medewerkers ontzettend belangrijk methodisch te handelen. Eigenlijk streeft bijna iedere organisatie in het sociaal domein naar methodisch handelen, maar soms is het daadwerkelijk realiseren van