Practice what you preach

Tijdens onze trainingen en integrale trajecten willen we graag werken volgens het principe ‘practice what you prach’. Dus als we op het thema motiverende gespreksvoering bezig zijn, zelf ook de basishouding en technieken van deze gespreksvoering toepassen. Als we een training methodisch handelen verzorgen, zelf ook vier uitgangspunten van methodisch handelen laten terugkomen. Niet alleen

Bouwen aan een lerende organisatie met nieuwsgierige professionals

Binnen het sociaal domein komt er steeds meer aandacht voor vakmanschap. Niet onterecht, want de uitdagingen zijn niet mis. Onder andere door het programma ‘Vakkundig aan het Werk’, de beroepsvereniging SAM en de lancering van het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) zijn er steeds meer initiatieven om vakmanschap een blijvende impuls te geven. Ontvankelijkheid voor leren en

Arbeidsmarktregio’s werken beter samen om mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen

Arbeidsmarktregio’s werken steeds beter samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen. En dat zelfs ondanks corona. Dat blijkt uit onderzoek door ZINZIZ in 31 regio’s die werken aan het versterken van de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen.   De afgelopen drie jaar hebben 31 arbeidsmarktregio’s met financiële ondersteuning van de

Onderzoek naar het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning

Aanleiding / context De aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is de laatste jaren flink toegenomen, zowel vanuit het Rijk als vanuit de uitvoerende organisaties. Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen zoals: Zelfstandig leven Zorg en ondersteuning Participatie Wonen Onderwijs Werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is