Het KwaliteitsRegister Sociaal Domein

Uitvoerders in het publiek sociaal domein hebben steeds meer te maken met complexe casussen. Dit vraagt behoorlijk wat van de uitvoerders wat betreft kennis, vaardigheden en mindset. Die professionaliteit wordt sinds 2021 metd het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD)  inzichtelijk. Voor de uitvoerders zelf, maar ook voor werkgevers en de wetgever. Het Kwaliteitsregister draagt bovendien bij

Meer dansen dan worstelen

Door Femke Bennenbroek   “Meer dansen dan worstelen”, een metafoor die we veel gebruiken in de trainingen die we verzorgen en in de implementatietrajecten die we begeleiden. Ik vind het zelf een hele treffende metfaoor voor het begeleiden van clienten, het leiding geven aan professionals en het coordineren van een implementatie. Want net als bij

50plussersenwerk

Nieuw AKC cahier voor arbeidsdeskundigen over beeldbellen

Gisteren heeft het AKC hun laatste cahier gepubliceerd. Extra leuk omdat dit cahier gebaseerd is op onderzoek dat ZINZIZ samen met Panteia en Muzus heeft uitgevoerd! Het onderwerp? Hoe beeldbellen wordt ingezet binnen arbeidsdeskundig onderzoek. We hebben beeldbellen en telefonisch contact vanuit verschillende invalshoeken belicht: Voor het tuchtrechtelijk perspectief hebben ze vijf professionals van het

Onderzoek naar professioneel afwegingskader afgerond

Maken van bewuste keuzes in complexiteit Onderzoek van Panteia, ZINZIZ en Muzus over het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking Re-integratieprofessionals en jobcoaches die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden, maken elke dag een veelvoud aan beslissingen die grote impact hebben op klant, arbeidsparticipatie t en financiën. Recent subsidieonderzoek, mogelijk gemaakt door financiering vanuit UWV, laat