Ontwikkelen en implementeren groepsgewijze aanpak

Aanleiding / context Met de komst van het gefuseerde participatiebedrijf, waarbinnen de WVK-groep en ISD de Kempen vallen, wilde Kempenplus gaan werken met een groepsgewijze aanpak. Deze groepsgewijze aanpak is daarbij niet alleen een interventie om houding en gedrag gericht op optimale arbeidsparticipatie van cliënten te beïnvloeden, maar ook als zorgvuldig diagnosetraject, zodat de dienstverlening

Ontwikkelen en implementeren ‘Eigen Kracht-methode’

Aanleiding / context The Colour Kitchen is een commerciële, professionele organisatie met een groot maatschappelijk hart. Ruim honderd professionals bieden met veel expertise, energie en enthousiasme op verschillende locaties in Nederland unieke kansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze mensen in (bedrijfs)restaurants en met partycatering een professionele (leer-)werkplek met intensieve

Proces- en impactevaluatie

Aanleiding / context Schouders eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uitgevoerd op het initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.  Het programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Er gaat al veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan