Even voorstellen

Even voorstellen: ik ben Dayenne. Sinds begin oktober ben ik een nieuw gezicht bij ZINZIZ. De afgelopen maand en de komende tijd houd ik mij bezig met onderzoek, advies en training vanuit mijn achtergrond in de sociale psychologie en gedragsverandering. Ik neem jullie graag mee in wat ik de afgelopen maand allemaal heb ervaren! Na

Een terugblik op de workshops IGM & EVA als hulpmiddel bij methodisch handelen

Vorige maand hebben wij twee opeenvolgende (online) workshops mogen verzorgen voor SAM. Een introductieworkshop en een verdieping. In beide stonden het Integratief Gedragsmodel (IGM) en de Werkzoekende Instrumentengids EVA centraal.   Allereerst zijn we in de interactieve workshops nog eens met elkaar in de uitgangspunten van het IGM gedoken. Hoewel je dat model waarschijnlijk al

Trainingen, onderzoeken, adviesvraagstukken, maar zeker ook het platformmanagement ‘Vijftigplussers en Werk’

Elke dag zijn we bij ZINZIZ bezig met vraagstukken rondom optimale participatie. We doen gave dingen bij gemeentes, sociale werkbedrijven, jongerenorganisaties en welzijnsorganisaties. Voor de meeste mensen die ZINZIZ kennen is dat wel bekend. Echter, wat nog niet iedereen weet is dat we ook het platformmanagement van het Platform Vijftigplussers en Werk doen. Dus, hoog