Gesprekken met meer impact

We voeren allemaal gesprekken. Gesprekken om bij te kletsen, om contact te maken, om weerstand weg te nemen, informatie over te dragen, zelfvertrouwen te voeden, of om informatie te verzamelen. Binnen het sociaal domein zijn professionals dagelijks bezig om cliënten te ondersteunen in optimale (arbeids)participatie en met het versterken van welzijn op diverse leefgebieden (zoals

Webinar ‘trainen van deelnemers met taalachterstand’

De eerste webinar van ZINZIZ gaat van start op donderdag 7 mei om 14:00, met als thema: ‘Hoe ga je om met taalachterstand in groepen?’. Een thema waar trainers voor statushouders, laaggeletterden en andere groepen met een taalachterstand mee te maken krijgen. Groepsgewijs werken klinkt in deze periode, waar ‘klassieke trainingen’ niet mogelijk zijn, misschien

Congressen bezoeken…op je sloffen?

Column van Anne Wermers   Tenminste tot en met 1 juni 2020 zijn landelijk alle bijeenkomsten en evenementen, naar advies van het RIVM, afgelast of verschoven. Uiteraard geldt dit ook voor congressen. Voor de organisaties die de aankomende twee maanden een congres zouden organiseren, zorgt dit voor een hoop gedoe: locaties moeten worden omgeboekt, deelnemers