Langdurig werkloos is kansloos?

Divosa lanceerde recent een benchlearningbijeenkomst rondom het thema “Langdurig in de bijstand, dus kansloos!?” Ik moest meteen terugdenken aan een artikel dat ik met mijn toenmalige collega’s bij TNO, Femke Giesen en Suzanne Lagerveld heb geschreven voor Maandblad Re-integratie: “Langdurig werkloos= kansloos?” Nog steeds actueel dus! Wil je het artikel nog een keertje lezen? Dan

Compliment+

Vandaag is het nationale complimentendag. Meestal heb ik niet zoveel met dat soort “nationale…..-dagen”, maar bij deze dag zie je meteen dat het ook zomaar een functie kan hebben: op social media zie je overal posts die aandacht vragen voor complimenten, waarbij je wordt uitgenodigd om wat vaker complimenten te geven. Niet meer dan terecht

Van theorie naar praktijk

Van theorie naar praktijk.Iets dat makkelijker gezegd is, dan gedaan. Zeker nu de doelgroepen binnen het sociaal domein steeds moeilijker beginnen te worden. Zeker nu het vakmanschap van de professionals steeds minder leunt op instrumenten en regels en steeds meer op het methodisch handelen van de professional. Terwijl de verbinding tussen theorie en praktijk wat

De kracht van een groepsgewijze aanpak

Recent stond een mooi artikel op Linkedin: Een artikel met als titel Niyousha gaat van bijstand naar baan (bron: www.haarlemmermeer.nl). Uit eerdere evaluaties blijkt dat de groepsgewijze aanpak van AM Match (Match je Perspectief) in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer zeer effectief is in het begeleiden van mensen naar regulier werk en uitkeringsonafhankelijkheid. In dit artikel

Enthousiaste reacties over training ‘Van individueel naar groepsgewijs’. Ook iets voor jou?

Afgelopen maanden hebben we in opdracht van DIVOSA weer een training ‘Van Individueel naar Groepsgewijs’ verzorgd, deze keer in-company bij de ISD Oost-Achterhoek. 8 januari was de laatste dag en hebben we met elkaar teruggeblikt op een mooi, zinvolle en inspirerende training. In deze training leren uitvoerende professionals en (beginnende) trainers onder leiding van trainer

Ontwikkelen en implementeren groepsgewijze aanpak

Aanleiding / context Met de komst van het gefuseerde participatiebedrijf, waarbinnen de WVK-groep en ISD de Kempen vallen, wilde Kempenplus gaan werken met een groepsgewijze aanpak. Deze groepsgewijze aanpak is daarbij niet alleen een interventie om houding en gedrag gericht op optimale arbeidsparticipatie van cliënten te beïnvloeden, maar ook als zorgvuldig diagnosetraject, zodat de dienstverlening