De inzet van een Jongerenloket als hulpmiddel voor jongeren met een beperking

Wij als ZINZIZ zijn voorstander van de inzet van een Jongerenloket om de dienstverlening aan jongeren met een beperking te verbeteren en optimale arbeidsparticipatie te voeden. Laten we een blik werpen op de huidige knelpunten rondom arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking en waarom de inzet van een Jongerenloket volgens ons een behulpzaam en verbindend

Onderzoek: kinderen en jongeren in den Haag hebben behoefte aan leeftijd gerichte beweegactiviteiten

Recentelijk is ZINZIZ van start gegaan met een ontzettend leuk onderzoek naar het beweeggedrag en de beweegbehoeften van kinderen en jongeren op pleintjes en veldjes in de wijk. De focus van het onderzoek lag op de behoeften die kinderen en jongeren hebben op het gebied van georganiseerde activiteiten door sportcoaches, en eventuele verschillen hierin tussen

Filmpje Coachen op de Werkplek

Sinsd 2019 hebben we samen met Amfors en Pantar een gesprekstechniek gericht op gedragsverandering (motiverende gespreksvoering) vertaald naar de dagelijkse praktijk van leidinggevenden van SW-medewerkers en cliënten in leerwerktrajecten. Dit was in het kader van het door ZonMw gecoördineerde programma Vakkundig aan het Werk. De behaalde resultaten hieruit hebben we gebruikt om het traject verder