Whitepaper de menselijke maat terug bij de overheid

Recent heeft Sociaal Bestek een extra whitepaper gepubliceerd met als titel “De menselijke maat terug bij de overheid”. We zijn er trots op dat ons eerdere artikel “Hoe een theoretisch model verbindend kan werken in de praktijk” een plekje heeft gekregen in deze interessante whitepaper!   Zoals de redactievoorzitter, Yvet Bommelje schetst: Het whitepaper bevat

Werk, hét geheime recept voor succes bij statushouders

Column Aida Buckle   Op 17 november 2020 heb ik de digitale herfstsessie ‘Evaluatieonderzoek versnelling arbeidsparticipatie vergunninghouders’ bijgewoond over de aanpak in gemeente Eindhoven. Tijdens deze online bijeenkomst werd het belang van werk in de participatie van statushouders weer bevestigd. De combinatie taal en werkervaring opdoen blijkt een belangrijke motor te zijn van integratie.  

koploper

OCO? Ooohh zo! Ons onderzoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning in Den Bosch

ZINZIZ is in opdracht van Koplopergemeente ’s-Hertogenbosch gestart met een onderzoek naar het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) in Den Bosch en de behoefte hieraan onder inwoners. In het bijzonder inwoners met een beperking. De aandacht voor onafhankelijke cliëntenondersteuning is de laatste jaren flink toegenomen, zowel vanuit het Rijk als vanuit de uitvoerende organisaties. Onafhankelijke

Nieuwe website over afwegingen bij re-integratie en jobcoaching

We doen samen met Panteia en Muzus met subsidie van UWV een mooie actieonderzoek naar de afwegingen van re-integratieprofessionals en jobcoaches bij het begeleiden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.  Met het onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de oordeel- en besluitvorming van professionals uit verschillende beroepsgroepen die zich dagelijks inzetten voor optimale re-integratie van