Verzorgen trainingen digitale dienstverlening & online gespreksvoering

Aanleiding / context De professionals van de gemeente Amsterdam maken noodgedwongen steeds meer gebruik van beeldbellen in de contacten met de burgers. En dat zal de komende tijd ook worden voortgezet. De gemeente Amsterdam wil haar professionals daar ondersteuning en oefening in bieden. Niet alleen rondom de ‘techniek’ van MS Teams, maar ook in het

Onderzoek naar afwegingskader re-integratie en jobcoaching

Aanleiding / context Met subsidie van het UWV voert ZINZIZ in samenwerking met Panteia en Muzus een onderzoek uit naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching. Met het onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de gemaakte afwegingen en besluitvorming van zes functiegroepen van professionals die zich dagelijks inzetten voor optimale re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking.   Het onderzoek kent de

Begeleiden regionale wereldcafe’s Whole System in the Room

Aanleiding: vastgelopen casuïstiek In Nederland kampen 75.000 tot 116.000 gezinnen langdurig met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. Deze gezinnen hebben daar passende ondersteuning bij nodig, maar kunnen volledig klem komen te zitten tussen de regels van verschillende instanties. En niet alleen zij: ook hulpverleners kunnen soms vastlopen en op lokaal niveau geen oplossing vinden.

Optimale ontwikkeling van medewerkers: methodisch handelen in de praktijk

Column van Lissa Hollmann   Ook, of misschien wel júist in deze tijden waarin alles – nog steeds – anders dan anders is, is het bij het faciliteren van ontwikkeling van medewerkers ontzettend belangrijk methodisch te handelen. Eigenlijk streeft bijna iedere organisatie in het sociaal domein naar methodisch handelen, maar soms is het daadwerkelijk realiseren van

Evaluatie Taalsnelweg naar Werk afgerond

Recent is de pilot Taalsnelweg naar Werk afgerond.  Deze ‘Taalsnelweg’ is daarmee een van de eerst afgeronde duale trajecten voor statushouders binnen het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI). Deze pilot is een samenwerkingsverband tussen VluchtelingenWerk Nederland, de gemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem en uitvoeringsorganisatie Avres. In de pilot is het programma van de Taalsnelweg naar Werk

Evaluatie Taalsnelweg naar Werk

Aanleiding / context Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een pilotprogramma ingericht (Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering). Een van de pilots binnen dit programma is ‘De Taalsnelweg naar Werk’. De gemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem en VluchtelingenWerk Nederland startten halverwege 2019 met de pilot. De pilot is

Complex web van factoren beïnvloedt keuzes van professionals

Recent is het artikel dat we samen met Panteia en Muzus hebben geschreven, gepubliceerd in Sociaal Bestek.   Dit artikel is gebaseerd op de literatuurstudie die we gedaan hebben met subsidie van het UWV naar factoren die het afwegingskader van professionals beïnvloedt. Re-integratieprofessionals en jobcoaches die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden, maken namelijk elke dag