Methodisich handelen

Methodisch handelen in de praktijk! Nu GRATIS voor medewerkers in het sociale domein

Methodisch handelen in de praktijk! Nu GRATIS voor medewerkers in het sociale domein Door methodisch te handelen voorkom je onnodige fouten. Het hoort bij een lerende organisatie en draagt bij aan de kwaliteit van werken. Dat maakt methodisch handelen één van de belangrijkste onderwerpen binnen het sociale domein. Methodisch handelen levert namelijk kritische, bewuste en

In iedereen schuilt een atleet

We hebben genoten van de Olympische Spelen en over twee weken zijn de volgende atleten alweer aan de beurt: de Paralympische Spelen. Stuk voor stuk bezitten deze atleten een vaardigheid die we allemaal zouden willen hebben: zelfregulerend vermogen. Zelfregulering gaat onder andere over het stellen van doelen, verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen, kunnen reflecteren, maar ook

MET PSYCHISCHE KLACHTEN AAN HET WERK: HET KAN ALS WE ER MEER PRIORITEIT AAN GEVEN

Met psychische klachten aan het werk: het kan als we er meer prioriteit aan geven

Met de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor mensen met psychische klachten worden taboes doorbroken en is werk een stuk dichterbij. Vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische klachten. Velen van hen hebben geen betaald werk. Deze groep heeft te maken met een dubbel negatief maatschappelijk stigma: het

Practice what you preach

Tijdens onze trainingen en integrale trajecten willen we graag werken volgens het principe ‘practice what you prach’. Dus als we op het thema motiverende gespreksvoering bezig zijn, zelf ook de basishouding en technieken van deze gespreksvoering toepassen. Als we een training methodisch handelen verzorgen, zelf ook vier uitgangspunten van methodisch handelen laten terugkomen. Niet alleen