Hoe een werkgerichte cognitieve gedragstherapie kan helpen bij werkhervatting van mensen met psychische klachten

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de effecten van een werkgerichte cognitieve gedragstherapie op de werkhervatting van mensen met milde psychische klachten. Uit het onderzoek blijkt dat dat de interventie effectief is in het versnellen van gedeeltelijke werkhervatting, ongeacht de mate van psychische klachten bij aanvang. Bij mensen met een relatief hoge self-efficacy is

Eerste onderzoeksresultaten samenwerking Werk&Inkomen en GGZ

Recent zijn we gestart met het onderzoek naar de samenwerking tussen Werk & Inkomen (sociale diensten, UWV, re-integratiebedrijven) en GGZ  in 31 arbeidsmarktregio’s.Het doel van het onderzoek is opleveren en uitwisselen van praktische kennis, zodat de regio’s maximaal van elkaar kunnen leren. Daarnaast wil het onderzoek inzicht verzamelen én geven in de ontwikkeling van de samenwerking tussen Werk

Mastery matters!

Femke Bennenbroek   Oftewel: onderschat de kracht van het geloof in eigen kunnen vooral niet! Dat geldt voor heel veel dingen, maar nu is ook met het promotieonderzoek van Suzanne Lagerveld aangetoond dat dit geloof in eigen kunnen (in het Engels mastery of self-efficacy) duidelijk geworden dat het heel erg belangrijk is bij werkhervatting bij

Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet Succesfactoren en praktijkvoorbeelden

Eind 2013 heeft SBCM de werkwijzer diagnose gepubliceerd. In deze werkwijzer is de praktijk van diagnostiek binnen sociale werkbedrijven beschreven. Als gevolg van de invoering van de Participatiewet en het doorvoeren van bezuinigingen is deze uitvoeringspraktijk inmiddels echter sterk gewijzigd: De WSW is afgesloten voor nieuwe instroom, de dienstverlening gericht op de ‘oude’ SW-populatie zal