Ontwikkelen en implementeren ‘Eigen Kracht-methode’

Aanleiding / context The Colour Kitchen is een commerciële, professionele organisatie met een groot maatschappelijk hart. Ruim honderd professionals bieden met veel expertise, energie en enthousiasme op verschillende locaties in Nederland unieke kansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze mensen in (bedrijfs)restaurants en met partycatering een professionele (leer-)werkplek met intensieve

Proces- en impactevaluatie

Aanleiding / context Schouders eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uitgevoerd op het initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.  Het programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Er gaat al veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan

Onderzoek naar regionale samenwerking Werk & Inkomen en GGZ

Aanleiding / context Om de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen binnen arbeidsmarktregio’s een extra impuls te geven, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2017 een financiële impuls beschikbaar gesteld. Met deze stimuleringsregeling wil het ministerie de kwaliteit van de ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen duurzaam verhogen met als aandachtspunten:

Ken je mij, of….

…. of denk je mij te kennen, omdat je mijn groep kent? Een zin (een beetje vrij vertaald) die ik afgelopen donderdag hoorde op het Divosa najaarscongres. Uitgesproken door Ernst Hirsch Ballin in een interessant betoog rondom cliëntbenadering, omgaan met regels en de meerwaarde van een focus billijkheid. Maar deze zin bleef hangen. Misschien wel

Stand van zaken & patronen in de arbeidsmarktregionale samenwerking Werk & Inkomen en GGZ

31 regio’s zijn hard op weg om arbeidsparticipatie van mensen met psychische kwetsbaarheid te bevorderen   Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoek naar de 31 arbeidsmarktregionale projecten gericht op optimale arbeidsparticipatie van cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Ondanks een soms moeizame start, waarbij de GGZ, gemeenten en het UWV randvoorwaarden voor de regionale samenwerking

Bekijk het eens van de andere kant!

In een samenwerking tussen professionals en organisaties komen verschillende belangen, perspectieven en krachtenvelden bij elkaar. Het is dan ook vaak een uitdaging om die bij elkaar te brengen om zo een krachtige samenwerking te krijgen hebben en houden. In het model van resultaatgerichte samenwerking wordt een aantal belangrijke bouwstenen voor zo’n samenwerking op een rij