Domeinoverstijgend samenwerken in een netwerk

Domeinoverstijgend samenwerken in een netwerk De verwachtingen van domeinoverstijgend samenwerken zijn hooggespannen: beter passende dienstverlening, geen patiënten of cliënten tussen wal en schip, leren van elkaar, en zo verder. Maar in de praktijk laat dit zich nog moeilijk organiseren. We kennen allemaal de uitdagingen die er bij samenwerking komen kijken, zoals: conflicten,  problemen rondom verantwoordelijkheden

Verkennend onderzoek RMC monitoring en begeleiding van jongeren met startkwalificatie

Verkennend onderzoek RMC monitoring en begeleiding van jongeren met startkwalificatie   ZINZIZ onderzocht in opdracht van Ingrado in een verkennend onderzoek de wenselijkheid van RMC monitoring en begeleiding voor jongeren met startkwalificatie. Onlangs verscheen ons rapport. Aanleiding Gemeenten werken binnen RMC-regio’s[1] samen om jongeren in kwetsbare positie en voortijdig schoolverlaters te monitoren en te benaderen, om