ZINZIZ biedt nu ook twee LOB-methoden aan om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en aan te pakken

Het bekende integratieve gedragsmodel en de skills methodiek waar wij bij ZINZIZ vaak mee werken, dragen ook bij aan de oplossing van de uitval van jongeren in onderwijs. Beide methodieken hebben we aangepast aan de specifieke situatie waar jongeren mee te kampen kunnen hebben. Met de methoden ‘!k maak !k’ en ‘Grip op je loopbaan’

Arbeidsmarktregio’s werken beter samen om mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen

Arbeidsmarktregio’s werken steeds beter samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen. En dat zelfs ondanks corona. Dat blijkt uit onderzoek door ZINZIZ in 31 regio’s die werken aan het versterken van de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen.   De afgelopen drie jaar hebben 31 arbeidsmarktregio’s met financiële ondersteuning van de

Begeleiden regionale wereldcafe’s Whole System in the Room

Aanleiding: vastgelopen casuïstiek In Nederland kampen 75.000 tot 116.000 gezinnen langdurig met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. Deze gezinnen hebben daar passende ondersteuning bij nodig, maar kunnen volledig klem komen te zitten tussen de regels van verschillende instanties. En niet alleen zij: ook hulpverleners kunnen soms vastlopen en op lokaal niveau geen oplossing vinden.