Practice what you preach

Het sociaal domein is continu in beweging, Althans, de manier waarop we de dienstverlening met elkaar organiseren, de wet- en regelgeving maken, beleidskaders en visie van gemeenten en haar ketenpartners vaststellen. Tegelijkertijd is de ondersteuningsbehoefte van burgers in de kern al jaren onveranderd en zal in de toekomst ook niet snel veranderen. De organisatieveranderingen leveren

Opdrachtgever aan het woord: als je ZINZIZ kent van trainingen èn vanuit onderzoek

Binnen het sociaal domein kennen mensen ons vaak als adviesbureau, of als trainingsbureau of als onderzoeksinstituut. Niet zo gek, want we zijn bij opdrachtgevers vaak vanuit  een van die takken van sport actief. Maar soms ook vanuit meerdere. Rik Bijl, werkzaam bij Werkzaak Rivierenland en als projectleider Samenwerking GGZ en Werk en Inkomen kent ons