Langdurig werkloos is kansloos?

Divosa lanceerde recent een benchlearningbijeenkomst rondom het thema “Langdurig in de bijstand, dus kansloos!?” Ik moest meteen terugdenken aan een artikel dat ik met mijn toenmalige collega’s bij TNO, Femke Giesen en Suzanne Lagerveld heb geschreven voor Maandblad Re-integratie: “Langdurig werkloos= kansloos?” Nog steeds actueel dus! Wil je het artikel nog een keertje lezen? Dan…

Stand van zaken & patronen in de arbeidsmarktregionale samenwerking Werk & Inkomen en GGZ

31 regio’s zijn hard op weg om arbeidsparticipatie van mensen met psychische kwetsbaarheid te bevorderen   Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoek naar de 31 arbeidsmarktregionale projecten gericht op optimale arbeidsparticipatie van cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Ondanks een soms moeizame start, waarbij de GGZ, gemeenten en het UWV randvoorwaarden voor de regionale samenwerking…

Hoe een werkgerichte cognitieve gedragstherapie kan helpen bij werkhervatting van mensen met psychische klachten

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de effecten van een werkgerichte cognitieve gedragstherapie op de werkhervatting van mensen met milde psychische klachten. Uit het onderzoek blijkt dat dat de interventie effectief is in het versnellen van gedeeltelijke werkhervatting, ongeacht de mate van psychische klachten bij aanvang. Bij mensen met een relatief hoge self-efficacy is…

Eindrapportage regionale samenwerking in vier voorbeeldregio’s

Gedurende 2016 en 2017 hebben we de arbeidsmarktregionale samenwerking tussen Werk&Inkomen en GGZ gericht op optimale arbeidpartisipatie van mensen met psychische aandoeningen in kaart gebracht. Vanaf de start van deze samenwerking tot een het verloop en bestendigen van deze samenwerking. De vier arbeidsmarktregio’s die hebben deelgenomen in dit onderzoek zijn: 1)  Regio Friesland 2)  Regio…