De inzet van een Jongerenloket als hulpmiddel voor jongeren met een beperking

Wij als ZINZIZ zijn voorstander van de inzet van een Jongerenloket om de dienstverlening aan jongeren met een beperking te verbeteren en optimale arbeidsparticipatie te voeden. Laten we een blik werpen op de huidige knelpunten rondom arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking en waarom de inzet van een Jongerenloket volgens ons een behulpzaam en verbindend

Onderzoek: kinderen en jongeren in den Haag hebben behoefte aan leeftijd gerichte beweegactiviteiten

Recentelijk is ZINZIZ van start gegaan met een ontzettend leuk onderzoek naar het beweeggedrag en de beweegbehoeften van kinderen en jongeren op pleintjes en veldjes in de wijk. De focus van het onderzoek lag op de behoeften die kinderen en jongeren hebben op het gebied van georganiseerde activiteiten door sportcoaches, en eventuele verschillen hierin tussen

Kwalitatieve evaluatie dienstverleningsmodel Wajong

Afgelopen jaar hebben we in opdracht van UWV samen met Panteia en Muzus een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van het dienstverleningsmodel Wajong. Deze evaluatie is gedaan in het  het kader van de effectevaluatie Wajong dienstverlening, die valt onder het gezamenlijke UWV-SZW-kennisprogramma Onbeperkt aan het werk. Eerder zijn een beschrijving van arbeidsmarkt- en re-integratiepatronen van Wajongers en een haalbaarheidsanalyse voor

Bouwen aan een lerende organisatie met nieuwsgierige professionals

Binnen het sociaal domein komt er steeds meer aandacht voor vakmanschap. Niet onterecht, want de uitdagingen zijn niet mis. Onder andere door het programma ‘Vakkundig aan het Werk’, de beroepsvereniging SAM en de lancering van het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) zijn er steeds meer initiatieven om vakmanschap een blijvende impuls te geven. Ontvankelijkheid voor leren en

Complex web van factoren beïnvloedt keuzes van professionals

Recent is het artikel dat we samen met Panteia en Muzus hebben geschreven, gepubliceerd in Sociaal Bestek.   Dit artikel is gebaseerd op de literatuurstudie die we gedaan hebben met subsidie van het UWV naar factoren die het afwegingskader van professionals beïnvloedt. Re-integratieprofessionals en jobcoaches die mensen met een arbeidsbeperking begeleiden, maken namelijk elke dag

Whitepaper de menselijke maat terug bij de overheid

Recent heeft Sociaal Bestek een extra whitepaper gepubliceerd met als titel “De menselijke maat terug bij de overheid”. We zijn er trots op dat ons eerdere artikel “Hoe een theoretisch model verbindend kan werken in de praktijk” een plekje heeft gekregen in deze interessante whitepaper!   Zoals de redactievoorzitter, Yvet Bommelje schetst: Het whitepaper bevat