Hoe de psychologische basisbehoeften van Deci en Ryan (1985) telkens weer op mijn pad komen door Lissa Hollmann

Een aantal jaar geleden tijdens mijn opleiding, de lerarenopleiding Duits, hoorde ik voor het eerst van de psychologische basisbehoeften autonomie, relatie en competentie (Deci & Ryan, 1985). Om een krachtige leeromgeving te kunnen creëren, moet aan deze drie basisbehoeften worden voldaan. Leerlingen zullen geen Duits (maar uiteraard ook geen andere leerstof) leren zonder gevoel van

Regio Flevoland praatplaat bijeenkomst met zorg naar werk

Meerwaarde ervaringsdeskundigen breder dan alleen in het primaire proces

Kunstenaar: Frank Los   Onlangs besteedden onder andere de NOS en de Volkskrant aandacht aan de toenemende inzet van ervaringsdeskundigen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit ging vooral over de inzet van ervaringsdeskundigen in direct contact met cliënten, zodat zij op die manier ondersteunend kunnen zijn in het herstelproces van de cliënt. Bij ZINZIZ zien

Evaluatie pilots Participatie en Zorg

Aanleiding / context Diverse gemeenten zijn aan de slag gegaan met het in beeld brengen van hun langdurig bijstandsgerechtigden. Dat heeft duidelijk gemaakt dat er een groep bijstandsgerechtigden is die nu en in de (nabije) toekomst weinig perspectief heeft op betaald werk. Relatief vaak hebben zij te maken met problemen op verschillende leefgebieden. Voor die groep bijstandsgerechtigden, met een

Doorontwikkeling & implementatie methode Tilburg investeert in Perspectief

Aanleiding / context De gemeente Tilburg heeft de afgelopen jaren een aantal pilots uitgevoerd, zoals DOEMEE en het Vertrouwensexperiment uitgevoerd en is zeer tevreden over de resultaten. In dit experiment hebben professionals klanten begeleid en benaderd vanuit de mechanismen van SKILLS. Deze uitgangspunten zijn inmiddels opgenomen in de notitie Tilburg investeert in perspectief (TIIP). ZINZIZ