BNR

ARBEIDSPOTENTIEEL 50-PLUSSERS ONDERBENUT

ARBEIDSPOTENTIEEL 50-PLUSSERS ONDERBENUT BNR besteedt vandaag aandacht aan het arbeidspotentieel van de 50-plussers dat nog altijd onderbenut wordt. En dat in een tijd dat bedrijven staan te springen om arbeidskrachten. Op de website van BNR staat: “Ondanks de grote personeelstekorten in veel sectoren nemen werkgevers nog steeds nauwelijks 50-plussers aan. Het aantal werkende 50-plussers is

Overkoepelend evaluatieonderzoek FNO-programma ‘Samen Kansrijk en Gezond’

Overkoepelend evaluatieonderzoek FNO-programma ‘Samen Kansrijk en Gezond’ ZINZIZ voert samen met onderzoekers van de Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij (Wageningen University & Research), Pharos en Significant APE het overkoepelend evaluatieonderzoek uit van het FNO-programma ‘Samen Kansrijk en Gezond’. Het FNO-programma Samen Kansrijk en Gezond heeft als doel de ervaren gezondheid van gezinnen in een achterstandssituatie te

interessante webinars

Overzicht webinars

Overzicht interessante webinars Ook aankomende maand bieden wij een aantal interessante webinars aan. We zetten ze even voor je op een rij. 12 oktober – Waarom Methodisch handelen? De afgelopen jaren is er veel aandacht voor vakmanschap, professionalisering en methodisch handelen. Het eerste wat dan vaak ter sprake komt, is: wat versta jij eigenlijk onder

Schoolverlaten

Onderzoek RMC monitoring en begeleiding van jongeren met startkwalificatie

Onderzoek RMC monitoring en begeleiding van jongeren met startkwalificatie ZINZIZ is in opdracht van Ingrado een onderzoek gestart om nut en noodzaak van de monitoring en begeleiding van jongeren mét startkwalificatie inzichtelijk te krijgen. Tot op heden is de RMC-wetgeving (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) gericht op jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie*. Juist