Kwalitatieve evaluatie dienstverleningsmodel Wajong

Afgelopen jaar hebben we in opdracht van UWV samen met Panteia en Muzus een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van het dienstverleningsmodel Wajong. Deze evaluatie is gedaan in het  het kader van de effectevaluatie Wajong dienstverlening, die valt onder het gezamenlijke UWV-SZW-kennisprogramma Onbeperkt aan het werk. Eerder zijn een beschrijving van arbeidsmarkt- en re-integratiepatronen van Wajongers en een haalbaarheidsanalyse voor

Het KwaliteitsRegister Sociaal Domein

Uitvoerders in het publiek sociaal domein hebben steeds meer te maken met complexe casussen. Dit vraagt behoorlijk wat van de uitvoerders wat betreft kennis, vaardigheden en mindset. Die professionaliteit wordt sinds 2021 metd het Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD)  inzichtelijk. Voor de uitvoerders zelf, maar ook voor werkgevers en de wetgever. Het Kwaliteitsregister draagt bovendien bij

Meer dansen dan worstelen

Door Femke Bennenbroek   “Meer dansen dan worstelen”, een metafoor die we veel gebruiken in de trainingen die we verzorgen en in de implementatietrajecten die we begeleiden. Ik vind het zelf een hele treffende metfaoor voor het begeleiden van clienten, het leiding geven aan professionals en het coordineren van een implementatie. Want net als bij

Niet meer kunnen en willen werken in zorg en welzijn: kansen voor beter begrip van & grip op uitstroom van medewerkers

Niet meer kunnen en willen werken in zorg en welzijn: kansen voor beter begrip van & grip op uitstroom van medewerkers   ‘Dweilen met de kraan open’: dat is het beeld dat opkomt bij de aandacht en inspanning die uitgaat naar het aantrekken van medewerkers, terwijl steeds meer medewerkers uitstromen. Om het grote personeelstekort in

Leidinggevenden gezocht voor onderzoek Beeldvorming Vijftigplussers

Leidinggevenden gezocht voor onderzoek Beeldvorming Vijftigplussers ZINZIZ is verantwoordelijk voor het management van het Platform Vijftigplussers & Werk, een platform dat met verschillende initiatieven werkt aan de versterking van de arbeidspositie van vijftigplussers. De alliantie Werkgevers Weten Beter  is begonnen met het ontwikkelen van een training die werkgevers ondersteunt in het neutraliseren van aannames en