Trainingen, onderzoeken, adviesvraagstukken, maar zeker ook het platformmanagement ‘Vijftigplussers en Werk’

Elke dag zijn we bij ZINZIZ bezig met vraagstukken rondom optimale participatie. We doen gave dingen bij gemeentes, sociale werkbedrijven, jongerenorganisaties en welzijnsorganisaties. Voor de meeste mensen die ZINZIZ kennen is dat wel bekend. Echter, wat nog niet iedereen weet is dat we ook het platformmanagement van het Platform Vijftigplussers en Werk doen. Dus, hoog