Nieuwe invulling van goed werkgeverschap

U bent als manager dagelijks bezig om uw medewerkers aan te sturen en te ondersteunen om optimale resultaten te halen: maximale uitstroom, minimale instroom en optimale (arbeids)ontwikkeling van cliënten die moeite hebben om op de arbeidsmarkt te komen en te blijven. Een behoorlijke uitdaging die onder politieke en financiële druk wordt uitgevoerd. Ook bent u

Kleine dingen kunnen veel verschil maken

door: Femke Bennenbroek   Afgelopen weken heb ik weer veel trainingen mogen verzorgen. Waaronder een training over sturen op een effectieve groepsdynamiek voor sociaal werkers en de training ‘Van Individueel naar groepsgewijs’ die we in opdracht van DIVOSA voor beginnende en ervaren trainers verzorgen.   Ontzettend leuke trainingen om te doen, met elke keer weer

Cliënten voorbij de “Ja, maar…” helpen

Afgelopen weken vonden er een aantal dagen van uitvoering plaats, opgezet door de beroepsvereniging van klantmanagers (BvK) samen met Divosa. Een goede gelegenheid voor alle klantmanagers, werkcoaches, meedoen coaches en casemanagers om workshops te volgen in de ontwikkelingen van het vakgebied. Op drie verschillende warme zomerdagen mocht ik hier een bijdrage aan leveren door twee workshops

Lekker leesvoer voor de zomermaanden

Nieuwsgierig hoe je gedragsverandering van cliënten kan realiseren? Dan is het boek ‘Trainen met meer impact’ lekker leesvoer voor de zomermaanden!   Het boek in het kort Binnen het sociaal domein worden trainingen verzorgd op een scala aan thema’s: sociale vaardigheden, werk vinden en behouden, zelfsturing en zelfvertrouwen, Nederlandse taal, eenzaamheid verminderen, omgaan met geld

Column: protocol en professional: een mooie combinatie!

Steeds vaker wordt gewerkt met protocollen: gespreksprotocollen, trainingsprogramma’s en leidraden voor groepsvoorlichting. Een ontwikkeling die bedoeld is om willekeur te voorkomen, kwaliteit te borgen en de professional te ondersteunen. Ook worden protocollen gebruikt in experimenten, om te borgen dat de werkwijze in een experimentele groep geborgd wordt.   Maar hoe verhoudt het werken met een protocol

Pilot Meer Grip op Werk van start

Woensdag 22 maart was de officiële start van de pilot Meer Grip op Werk.   In deze pilot werken klantmanagers van samen met GGZ-cursusbegeleiders van samen om bijstandsgerechtigden met milde psychische klachten te ondersteunen in het realiseren van optimale arbeidsparticipatie.Kern van deze dienstverlening is de online groepscursus Meer Grip op Werk. In de uitvoering van