Eindrapport ‘Persoonlijke begeleiding in de bijstand’

In het rapport ‘Persoonlijke begeleiding in de bijstand’ presenteren we de bevindingen van het onderzoek naar drie innovatieve en integrale aanpakken gericht op het activeren en vergroten van de participatie van mensen die langdurig zijn aangewezen op de bijstand. In deze aanpakken stond intensieve begeleiding op vrijwillige basis centraal, met aandacht voor alle leefgebieden van

Nieuwe collega gezocht

We zijn op zoek naar een ervaren business developer die het leuk vindt om nieuwe, innovatieve projecten projecten binnen te halen en langdurige samenwerkingen en co-creaties op te starten met opdrachtgevers binnen het sociaal domein. Iemand die al ruime ervaring heeft met business development en sales èn een groot netwerk binnen het sociaal domein.  

Gesprekken met meer impact

We voeren allemaal gesprekken. Gesprekken om bij te kletsen, om contact te maken, om weerstand weg te nemen, informatie over te dragen, zelfvertrouwen te voeden, of om informatie te verzamelen. Binnen het sociaal domein zijn professionals dagelijks bezig om cliënten te ondersteunen in optimale (arbeids)participatie en met het versterken van welzijn op diverse leefgebieden (zoals