Nieuwe website over afwegingen bij re-integratie en jobcoaching

We doen samen met Panteia en Muzus met subsidie van UWV een mooie actieonderzoek naar de afwegingen van re-integratieprofessionals en jobcoaches bij het begeleiden van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.  Met het onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de oordeel- en besluitvorming van professionals uit verschillende beroepsgroepen die zich dagelijks inzetten voor optimale re-integratie van

Deskundigheidsbevordering voor de maatschappelijk begeleider

Geschreven door Anne Wermers   Recentelijk heb ik het webinar ‘Maatschappelijke begeleiding binnen de veranderopgave inburgering’ van de Provincie Gelderland, de Provincie Overijssel en VluchtelingenWerk Oost Nederland gevolgd. Wat vooral bij mij is blijven hangen is dat de rol van de maatschappelijk begeleider een hele belangrijke, maar ook hele mooie rol is. Deze vrijwilligers zetten

Taal, taal en nog eens taal

Vandaag is het Wereldalfabetiseringsdag, wat betekent dat vandaag in het bijzonder aandacht wordt gevraagd voor mensen die minder taalvaardig zijn en vanwege een taalbarrière minder goed meekomen in de maatschappij. Taal opzichzelfstaand is een middel om het communiceren makkelijker, begrijpelijker en betekenisvoller te maken in ons dagelijks leven. Taal heeft daarin een verbindende rol: letters