Werk jij met mensen met een arbeidsbeperking die geen uitkering krijgen?

En wil je in een interview jouw ervaring delen met het ondersteunen van deze groep? We doen onderzoek naar de ondersteuning van niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) met een arbeidsbeperking die ooit weer naar werk willen re-integreren. Hiervoor voeren we vanaf maart interviews met professionals en andere actoren die samenwerken met nuggers met een arbeidsbeperking. Werk je met

Update: Vooruitgang in het project ‘verzuimbegeleiding bij SW-bedrijven’

Door Miriam Wickham   Nieuw jaar, nieuwe fase van het project ‘Verzuimbegeleiding bij SW-bedrijven’. Vorig jaar hebben we de laatste data van professionals en medewerkers van SW-bedrijven verzameld. In onze evaluatie kijken wij of onze methode van verzuimbegeleiding, met het integratief gedragsmodel (IGM) als kapstok, positieve effecten op het gedrag en verzuim van SW-medewerkers heeft

Update: Onderzoek naar nuggers met een arbeidsbeperking die willen werken

Waardevolle discussies met begeleidingscommissie & expertgroep en voorbereiding van de dataverzameling bij professionals Voor ons onderzoek naar de begeleiding van nuggers met een arbeidsbeperking die willen werken hebben we deze week hele goede en waardevolle eerste bijeenkomsten gehad met de begeleidingscommissie en de expertgroep. Met deze twee groepen gaan we tijdens het komende jaar nauw

ZINZIZ bundelt krachten met Gemeente Putten en Putten voor Elkaar voor toekomst van Onafhankelijke Inwonersondersteuning

ZINZIZ slaat de handen ineen met de gemeente Putten en welzijnsinstelling Putten voor Elkaar om een helder kader te definiëren voor levensbrede Onafhankelijke Inwonerondersteuning (OIO) in Putten. Het gezamenlijke doel is om een duidelijke en onderbouwde richtlijn op te stellen, inclusief de uitvoering en inzet van Onafhankelijke Inwonersondersteuning, en hiermee een gezamenlijke verbintenis te creëren.

Nieuw onderzoek: Zicht op niet-uitkeringsgerechtigden met beperkingen

Door Miriam Wickham   Weer een nieuwe onderzoeksubsidie toegekend, en we zijn er ontzettend trots op! UWV heeft eerder dit jaar een nieuwe subsidieronde opengesteld via de Staatscourant rond het thema niet uitkeringsgerechtigden (nuggers) met een arbeidsbeperking die willen werken. Het gaat om meer zicht op deze groep, hun achtergronden en behoeften. Het doel is om de