Meer werk maken van ontwikkeling

Door: Lissa Hollmann Meer werk maken van ontwikkeling   Sinds de ingang van de Participatiewet in 2015 doorlopen (voormalig) sociale werkvoorzieningsbedrijven een transitie van productiebedrijf naar mens-ontwikkelbedrijf. De ene organisatie is daar, zoals zoiets altijd gaat, verder mee dan de andere. Inmiddels zijn we 7 jaar verder en we merken overal in het land dat het

Eindrapport ‘Persoonlijke begeleiding in de bijstand’

In het rapport ‘Persoonlijke begeleiding in de bijstand’ presenteren we de bevindingen van het onderzoek naar drie innovatieve en integrale aanpakken gericht op het activeren en vergroten van de participatie van mensen die langdurig zijn aangewezen op de bijstand. In deze aanpakken stond intensieve begeleiding op vrijwillige basis centraal, met aandacht voor alle leefgebieden van

Het kan wel! Resultaat met de Participatiewet

Het kan echt wel! Meer mensen duurzaam laten participeren is echt mogelijk! Dat hebben we gemerkt met onze zeer succesvolle groepsgewijze aanpak, juist ook voor zwaardere doelgroepen (30-80%) en statushouders. De uitstroom naar regulier werk met deze aanpak ligt nu op meer dan 60% bij verschillende organisaties. Hoe we dit doen? Door een integrale, groepsgewijze