Onderzoek gestart naar regionale cliëntenparticipatie

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hechten veel waarde aan de ontwikkeling van cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio’s. Er is geconstateerd dat die beoogde ontwikkeling nog niet optimaal verloopt. Cliëntenraden lijken nog weinig betrokken bij afspraken op regionaal niveau en kunnen hierdoor mogelijk weinig invloed uitoefenen op de vorming van regionaal…

Elke droom begint met een eerste stap

Door Marije Winkeler – Trainer/Adviseur bij ZINZIZ “En… wat is jouw droom?” Een vraag die ik in allerlei vormen stel aan de deelnemers tijdens SKILLS-trainingen. Eerlijk gezegd is het een vraag waarop ik voor mezelf het antwoord niet zo duidelijk heb. Ik ben meer iemand die intuïtief keuzes maakt. Toch neem ik me steeds weer…

Het recept voor samenwerken bij werk als medicijn

In de nieuwste editie van Sociaal Bestek vertelt Kim Reemer van de gemeente Leeuwarden over het project “Bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen op regionaal niveau”. Hij deelt zijn verhaal over het verloop van het project in de arbeidsmarktregio Friesland, een van de vier voorbeeldregio’s. ZINZIZ ondersteunt alle vier de regio’s door de…

Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet Succesfactoren en praktijkvoorbeelden

Eind 2013 heeft SBCM de werkwijzer diagnose gepubliceerd. In deze werkwijzer is de praktijk van diagnostiek binnen sociale werkbedrijven beschreven. Als gevolg van de invoering van de Participatiewet en het doorvoeren van bezuinigingen is deze uitvoeringspraktijk inmiddels echter sterk gewijzigd: De WSW is afgesloten voor nieuwe instroom, de dienstverlening gericht op de ‘oude’ SW-populatie zal…