Implementatieonderzoek: Ontwikkelen en implementeren methode voor verzuimbegeleiding

Aanleiding / context Bij sociaal werkbedrijven zijn de verzuimcijfers hoog, met alle negatieve gevolgen voor de werknemers, werkgevers en maatschappij van dien. Werknemers van sociaal werkbedrijven hebben vaak te maken met beperkingen in hun zelfregulering en geloof in eigen kunnen, waardoor werkhervatting na verzuim vaak lastig is. Gelukkig biedt het integratief gedragsmodel handvatten voor het

Implementatieonderzoek: Verbetering re-integratie tweede spoor

Aanleiding / context Een succesvol re-integratie 2e spoor traject reduceert niet alleen de kosten voor de werkgever en terugval in inkomsten voor de werknemer, het kan ook het welbevinden van de werknemer verbeteren, wat de kans op duurzame werkhervatting stimuleert. Daarentegen wordt een re-integratie traject met regelmaat ervaren als een moeizaam proces dat niet (of

Beweeggedrag en beweegbehoeften van kinderen en jongeren in Den Haag

Aanleiding/context Bijna de helft van de kinderen en jongeren in Nederland beweegt te weinig, op basis van de algemene beweegrichtlijnen vanuit de Gezondheidsraad. Dit kan verschillende gezondheidsklachten als gevolg hebben. Zo is beweging niet alleen geassocieerd met een positieve invloed op de lichamelijke gezondheid, maar ook op mentale gezondheid, sociale gezondheid, leervermogen, geheugen, gedrag en

Organisatiebrede implementatie Coachen op de Werkplek

Aanleiding / context In de afgelopen jaren hebben binnen het programma Vakkundig aan het Werk, gecoördineerd door ZonMw, bij Amfors en Pantar een pilot uitgevoerd waarbij we de methode ‘Coachen op de werkplek’ op basis van evidence based practice hebben ontwikkeld. Op basis van de klassieke motiverende gespreksvoering hebben we een methode ontwikkeld, geïmplementeerd en

Ontwikkelen en verzorgen vakopleiding Klantbegeleider Werk & Participatie

Aanleiding / context Op 1 januari 2022 is Werk, Participatie en Inkomen (WPI), Gemeente Amsterdam gestart met een nieuwe organisatiestructuur. Kernfuncties bij WPI zijn uitvoerend professionals in de functie van Klantbegeleider Werk en Participatie, Klantbegeleider Inkomen en Inkomensconsulent waarvoor een basisvakopleiding nodig is. Een van de bouwstenen van WPI is Vakmanschap. WPI investeert in de

Train de trainer ‘Van individueel naar Groepsgewijs’

Aanleiding / context Steeds meer gemeenten kiezen voor groepsgewijs werken, een efficiënte manier om dienstverlening aan veel klanten tegelijk te bieden. Maar: effectief werken met een groep moet je leren. In dat kader verzorgt ZINZIZ namens DIvosa een meerdaagse train de trainer voor uitvoerende professionals in het sociaal domein en (beginnende) trainers, met als thema