Beweeggedrag en beweegbehoeften van kinderen en jongeren in Den Haag

Aanleiding/context Bijna de helft van de kinderen en jongeren in Nederland beweegt te weinig, op basis van de algemene beweegrichtlijnen vanuit de Gezondheidsraad. Dit kan verschillende gezondheidsklachten als gevolg hebben. Zo is beweging niet alleen geassocieerd met een positieve invloed op de lichamelijke gezondheid, maar ook op mentale gezondheid, sociale gezondheid, leervermogen, geheugen, gedrag en

Onderzoek naar afwegingskader re-integratie en jobcoaching

Aanleiding / context Met subsidie van het UWV voert ZINZIZ in samenwerking met Panteia en Muzus een onderzoek uit naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching. Met het onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de gemaakte afwegingen en besluitvorming van zes functiegroepen van professionals die zich dagelijks inzetten voor optimale re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking.   Het onderzoek kent de

Ontwikkelen & implementeren online dienstverlening ‘Eigen Kracht’

Aanleiding / context De Sociale Dienst Oost Achterhoek ondersteunt diverse groepen cliënten met groepsgewijze trainingen. De afgelopen maanden zijn deze trainingen echter niet, of in een aangepaste vorm, verzorgd in verband met de coronamaatregelen. Inmiddels weten we dat deze maatregelen nog langer van kracht zullen blijven. Het is dan ook belangrijk om deze trainingen aan

Onderzoek naar het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning

Aanleiding / context De aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is de laatste jaren flink toegenomen, zowel vanuit het Rijk als vanuit de uitvoerende organisaties. Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen zoals: Zelfstandig leven Zorg en ondersteuning Participatie Wonen Onderwijs Werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is