Ontwikkelen en implementeren ‘Eigen Kracht-methode’

Aanleiding / context The Colour Kitchen is een commerciële, professionele organisatie met een groot maatschappelijk hart. Ruim honderd professionals bieden met veel expertise, energie en enthousiasme op verschillende locaties in Nederland unieke kansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze mensen in (bedrijfs)restaurants en met partycatering een professionele (leer-)werkplek met intensieve…

Proces- en impactevaluatie

Aanleiding / context Schouders eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uitgevoerd op het initiatief van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.  Het programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Er gaat al veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan…

Onderzoek naar regionale samenwerking Werk & Inkomen en GGZ

Onderzoek naar regionale samenwerking Werk & Inkomen en GGZ Aanleiding / context Om de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen binnen arbeidsmarktregio’s een extra impuls te geven, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2017 een financiële impuls beschikbaar gesteld. Met deze stimuleringsregeling wil het ministerie de kwaliteit van de ondersteuning van…