Evaluatie Taalsnelweg naar Werk

Aanleiding / context Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een pilotprogramma ingericht (Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering). Een van de pilots binnen dit programma is ‘De Taalsnelweg naar Werk’. De gemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem en VluchtelingenWerk Nederland startten halverwege 2019 met de pilot. De pilot is

Doorontwikkeling & implementatie methode Tilburg investeert in Perspectief

Aanleiding / context De gemeente Tilburg heeft de afgelopen jaren een aantal pilots uitgevoerd, zoals DOEMEE en het Vertrouwensexperiment uitgevoerd en is zeer tevreden over de resultaten. In dit experiment hebben professionals klanten begeleid en benaderd vanuit de mechanismen van SKILLS. Deze uitgangspunten zijn inmiddels opgenomen in de notitie Tilburg investeert in perspectief (TIIP). ZINZIZ

Evaluatie pilots Participatie en Zorg

Aanleiding / context Diverse gemeenten zijn aan de slag gegaan met het in beeld brengen van hun langdurig bijstandsgerechtigden. Dat heeft duidelijk gemaakt dat er een groep bijstandsgerechtigden is die nu en in de (nabije) toekomst weinig perspectief heeft op betaald werk. Relatief vaak hebben zij te maken met problemen op verschillende leefgebieden. Voor die groep bijstandsgerechtigden, met een

Ontwikkelen en implementeren groepsgewijze aanpak

Aanleiding / context Met de komst van het gefuseerde participatiebedrijf, waarbinnen de WVK-groep en ISD de Kempen vallen, wilde Kempenplus gaan werken met een groepsgewijze aanpak. Deze groepsgewijze aanpak is daarbij niet alleen een interventie om houding en gedrag gericht op optimale arbeidsparticipatie van cliënten te beïnvloeden, maar ook als zorgvuldig diagnosetraject, zodat de dienstverlening