Onderzoek naar afwegingskader re-integratie en jobcoaching

Aanleiding / context Met subsidie van het UWV voert ZINZIZ in samenwerking met Panteia en Muzus een onderzoek uit naar afwegingen bij re-integratie en jobcoaching. Met het onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de gemaakte afwegingen en besluitvorming van zes functiegroepen van professionals die zich dagelijks inzetten voor optimale re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking.   Het onderzoek kent de

Ontwikkelen & implementeren online dienstverlening ‘Eigen Kracht’

Aanleiding / context De Sociale Dienst Oost Achterhoek ondersteunt diverse groepen cliënten met groepsgewijze trainingen. De afgelopen maanden zijn deze trainingen echter niet, of in een aangepaste vorm, verzorgd in verband met de coronamaatregelen. Inmiddels weten we dat deze maatregelen nog langer van kracht zullen blijven. Het is dan ook belangrijk om deze trainingen aan

Onderzoek naar het aanbod van onafhankelijke cliƫntondersteuning

Aanleiding / context De aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is de laatste jaren flink toegenomen, zowel vanuit het Rijk als vanuit de uitvoerende organisaties. Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen zoals: Zelfstandig leven Zorg en ondersteuning Participatie Wonen Onderwijs Werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is

Evaluatie Taalsnelweg naar Werk

Aanleiding / context Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een pilotprogramma ingericht (Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering). Een van de pilots binnen dit programma is ‘De Taalsnelweg naar Werk’. De gemeenten Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem en VluchtelingenWerk Nederland startten halverwege 2019 met de pilot. De pilot is

Doorontwikkeling & implementatie methode Tilburg investeert in Perspectief

Aanleiding / context De gemeente Tilburg heeft de afgelopen jaren een aantal pilots uitgevoerd, zoals DOEMEE en het Vertrouwensexperiment uitgevoerd en is zeer tevreden over de resultaten. In dit experiment hebben professionals klanten begeleid en benaderd vanuit de mechanismen van SKILLS. Deze uitgangspunten zijn inmiddels opgenomen in de notitie Tilburg investeert in perspectief (TIIP). ZINZIZ